Na čom sedeli hviezdy!

Spojené umelecko-priemyselné závody v Brne, známe pod značkou UP, patrili k najväčším a najprogresívnejším nábytkovým továrňam v medzivojnovom Československu. Ich výrobky zásadne ovplyvnili podobu modernej bytovej kultúry a zariadenia verejných interiérov.

Jindřich Chatrný, z Múzea mesta Brno, sa počas prednášky zameria na návrhy, produkciu a dobovú prezentáciu sedacieho nábytku vyrábaného pod značkou UP, ktorého produkcia sa sústredila nielen na klasický materiál, ale svetový úspech dosiahla najmä so sortimentom tzv. trúbkového nábytku.

Mgr. Jindřich Chatrný pracuje od roku 1983 v Múzeu mesta Brna, kde od roku 2004 pôsobí ako kurátor zbierok a vedúci Oddelenia dejín a architektúry. Vyštudoval FF MU v Brne a jeho výstavná a publikačná činnosť je zameraná najmä na architektúru a nábytkový dizajn prvej polovice 20. storočia. Je autorom či spoluautorom mnohých publikácií, medzi nimi aj O nové Brno. Brněnská architektura 1919 – 1939; Václav Dvořák, Alois a Vilém Kuba. Brněnští stavitelé 30. let; Josef Polášek 1899–1945; Jiří Kroha, architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století; Bedřich Rozehnal. Architekt, který změnil standart nemocničního prostředí; Jaroslav Grunt 1893–1988; Jindřich Kumpošt 1891–1961.

Na čom sedeli hviezdy
19. jún 2014, 17:00 hod
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2
sprievodné podujatie k výstave Na čom sedela Európa
Vstup zadarmo.

plagat email

Zdroj: SNM