Musica aeterna „Tra Venezia e Roma“.

V utorok 12. marca 2013 o 18:00 sa Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca stane príjemným miestom stretnutia milovníkov starej hudby, barokových melódiína majstrovstva hudobného telesa Musica aeterna.

Jeho členovia pod vedením Petra Zajíčka (husle), umeleckého vedúceho súboru, sa tentokrát predstavia v zoskupení Gabriel Szathmáry (husle), Ján Gréner (viola), Michaela Čibová (violončelo), Ján Prievozník (violone), Agnesa Ferienčíková (spinet) so sólistkou Martinou Bernáškovou (flauta). Súbor zameraný na interpretáciu starej hudby, medzinárodnou kritikou považovaný za jeden z najvýznamnejších svojho druhu v Európe, tento rok oslávi svoje 40. výročie vzniku. Má za sebou bohatú a úspešnú kariéru i spoluprácu s mnohými významnými zahraničnými partnermi ako napríklad Centrum barokovej hudby vo Versailles.

Jeho členovia účinkovali na viacerých festivaloch starej hudby vrátane Festivalu van Vlaanderen, Holandského Festivalu starej hudby v Utrechte, Festivalu Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, International Early Music Festival v Prahe, Bach Tage v Berlíne, Bachfest Lipsko či Malmö Festival Barocco. O ich kvalite svedčia už takmer štyri desiatky CD nosičov či mimoriadne ocenenia, napríklad Diapason d’Or roku 1994 a 1995 za komplet Concerti grossi Georga Muffata, Classical Awards – MIDEM 2003 v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea.

V Primaciálnom paláci sa predstavia s originálnymi nástrojmi zo 17. a 18. storočia a ich vernými kópiami a s programom venovaným talianskemu baroku, v ktorom zaznejú sonáty, symfónie či koncerty od Legrenziho, Vivaldiho, Albinoniho, Scarlattiho a Corelliho, ktorého 300 rokov od úmrtia si pripomíname práve tento rok. Vstup na podujatie je voľný a všetkých srdečne pozývame.

Koncert pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s o.z. Musica aeterna.

Vstup voľný.

Zdroj: an foglia