Mircea Cărtărescu: Solenoid – V stredu 5. augusta o 19:00 v Novej Cvernovke v Bratislave.  

Mircea Cărtărescu patrí k najznámejším súčasným rumunským a európskym básnikom a spisovateľom. Začal publikovať poéziu, neskôr k nej pridal prozaické snové útvary a texty, ktoré pôsobia ako magické textové koláže spájajúce realistické útržky, denníky, zápisky a fantazijné stavy, halucinačné vízie, sny a nočné mory. Do slovenčiny bola v roku 2016 preložená jeho zbierka poviedok Nostalgia (vydavateľstvo BRAK), ktorou si získal medzinárodné uznanie.

Solenoid (vydavateľstvo BRAK) je tematicky hutný, štýlovo bohatý a textovo objemný semiautobiografický román s prvkami surreálna, ktorého príbeh sa točí okolo fiktívneho rukopisu neúspešného autora. Ten sa z núdze (a vďaka neúspechu na literárnom poli) živí ako učiteľ rumunčiny na základnej škole.

Solenoid vnímajú literárni kritici ako opus magnum rumunského autora, ktorého hlas počuť čoraz zreteľnejšie na najvyšších poschodiach svetovej literárnej scény.

Diskusiu s prekladateľkou Evou Kenderessy Janou Páleníkovou – redaktorkou a odborníčkou na Mircea Cărtărescu, autora pravidelne sa objavujúceho v užšom okruhu kandidátov na Nobelovu cenu za literatúru – moderuje Martin Kasarda. Ukážky z diela prečíta herec Peter Šimun.          

„O tejto knihe sa odteraz bude dlho písať, a to bez toho, aby sme získali dojem, že sme sa jej mechanizmom venovali dostatočne, že sme spozorovali všetky jej prepojenia, že bola skutočne a definitívne ,prečítaná‘. Podobne ako solenoid sa aj významové pole Cărtărescovho diela s každým jedným čitateľom donekonečna mení. Lebo to je vlastnosť majstrovského umeleckého diela.“
– Marius Chivu, Dilema Veche           

Podujatie: https://bit.ly/solenoid_cvernovka
Podujatie organizuje OZ literarnyklub.sk v spolupráci s Nová Cvernovka.      
Podujatia finančne podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Zdroj: TS