miniFÓRUM 2013 ponúklo praktické rady.

Na pôde Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa v dňoch 11. a 12. 4. 2013 uskutočnil workshop miniFÓRUM 2013, určený producentom a režisérom s projektom pripravovaného celovečerného filmu, ale vo svojej verejne prístupnej časti aj študentom, novinárom a odbornej verejnosti.

Trojica lektorov (Marta Lamperová, Ivan Tomek a Jiří Vlach) sa vo svojich prednáškach zamerala na aktuálne tendencie v oblasti tvorby, šírenia a propagácie audiovizuálnych diel. V navzájom súvisiacich a často sa prelínajúcich prednáškach sa témami stali princípy online distribúcie a produkcie, správne využívanie sociálnych sietí, ale aj nové spôsoby financovania projektu v internetovej ére, či dosahu a účinnosti reklamy.

Účastníci s projektom celovečerného filmu vo vývoji alebo výrobe mohli s lektormi individuálne konzultovať svoje marketingové stratégie – konkrétne rady odborníkov zasahovali od oblasti určenia správnej cieľovej skupiny divákov, cez využitie festivalového a distribučného potenciálu, až po prvky, ktoré by nemali chýbať plagátu či traileru filmu.

miniFÓRUM 2013 organizovalo občianske združenie CHARACTER – Film Development Association v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou Vysokej školy múzických umení. Projekt finančne podporil Audiovizuálny fond. V rámci svojich kontinuálnych aktivít, zameraných na vzdelávanie slovenských filmových profesionálov, pripravuje CHARACTER – Film Development Association najbližšie podujatie FÓRUM 2013, ktoré sa bude konať v dňoch 22. – 25. 6. 2013, počas 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach. Viac informácií o ňom nájdete na www.character-fda.eu.

Zdroj: Character – Film Development Association