Milan Paľa a Mario Košik oživili slovenské husľové koncerty.

Hudba je súčasťou pamäti národa. Reflektuje dejiny, atmosféru v spoločnosti aj dobové umelecké trendy. Práve preto je dôležité nezabúdať na velikánov, ktorí po sebe zanechali dôležitý odkaz. Alexander Moyzes, Andrej Očenáš, Dezider Kardoš.

Trojica slovenských skladateľov, ktorí dokázali udržať krok s medzinárodnou konkurenciou. Svedčia o tom aj ich husľové koncerty, ktoré nedávno vydalo vydavateľstvo Hudobný fond. Patronát nad výnimočným projektom Slovak Violin Concertos prebral mimoriadne nadaný huslista Milan Paľa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval nemenej talentovaný Mario Košik. Nominácia na cenu Radio_Head Awards 2013 v kategórii Klasická hudba napovedá, že nahrávka Slovak Violin Concertos si zaslúži širokú poslucháčsku pozornosť.

„Minimálne je to jedna škola. Moyzes je odchovancom Pražského konzervatória. Očenáš a Kardoš zase odchovanci Moyzesa,“ odpovedá dirigent Mario Košik na otázku, čo spája trojicu skladateľov. „Je to poctivá kompozičná škola. Mnoho súčasných skladateľov im ju môže závidieť,“ dodáva. Nahrávka Slovak Violin Concertos nie je Košikovou prvou spoluprácou s huslistom Milanom Paľom. „Vzniklo to postupne, keďže Milan Paľa má dlhodobý záujem o interpretáciu slovenskej husľovej hudby. Nápad tohto projektu vznikol z jeho a mojej iniciatívy zároveň. Dôležitý bol aj záujem redakcie hudobného vysielania,“ opisuje dirigent prípravy albumu. Tri husľové koncerty, tri rozdielne skladateľské prístupy. Alexander Moyzes – Koncert pre husle a orchester op. 53, Andrej Očenáš – Koncert pre husle a orchester op. 47, Dezider Kardoš – Koncert pre husle a orchester op. 51. „Ide o troch slovenských klasikov, myslím si, že sa preto hodia na jeden nosič. Ak sa slovenskej hudbe vyčíta, že je málo komunikatívna a málo žánrovo pestrá, tak v tomto prípade to neplatí. Ide o skladby, ktoré znejú aj v konkurencii vtedajších zahraničných skladateľov veľmi vyrovnane,“ vysvetľuje atraktivitu troch skladieb pre husle a orchester Mario Košik. Poslucháča takmer okamžite strhne aj virtuozita huslistu, ktorý si získava čoraz väčšie meno aj v zahraničí. Milan Paľa je nositeľom ocenení z domácich a medzinárodných súťaží, ako napríklad Concourse Moderne Riga, Súťaž Leoša Janáčka v Brne, Súťaž Bohuslava Martinů a Anglo-Czech Trust London. Počas štúdia sa zúčastnil medzinárodných majstrovských kurzov u viacerých osobností, akými sú Vladimir Spivakov, Semion Jaroševič, či Jean Guillou. O jeho záujme o domácu klasickú tvorbu svedčí aj Cena Ľudovíta Rajtera za výnimočné interpretačné kvality a ojedinelý prístup k slovenskej hudbe. Paľa ju získal v roku 2009 a vo svojom úsilí pokračuje aktívne dodnes.

Slovak Violin Concertos

Meno Ľudovít Rajter hrá dôležitú úlohu aj v hudobnom smerovaní Maria Košika. Práve u tohto profesora totiž absolvoval Šéfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu študentské konzultácie. Spolupracoval s Karlovarským symfonickým orchestrom, Pražskou komornou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Brno a Janáčkovou filharmóniou Ostrava. Mario Košik patrí bezpochyby k výrazným osobnostiam domácej klasickej hudby. O intenzívnom spojení jeho dirigentského prístupu a ojedinelej virtuozity huslistu Milana Paľu sa môžu poslucháči aktuálne presvedčiť práve na nahrávke Slovak Violin Concertos. Album vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk

Zdroj: Hudobný fond