MeetFactory má od ledna dvě kurátorky, které přicházejí s novou programovou linií výstav.

Galerie MeetFactory vedou nově od začátku letošního roku dvě kurátorky – k Evě Riebové, která v galerii působí od roku 2017, se přidává Tereza Jindrová. Společně připravily novou dlouhodobou koncepci výstav, která se bude věnovat paletě témat shrnutých pod název „Jiné poznání“.

Nová kurátorka

Pozice vedoucího kurátora galerií MeetFactory se od ledna dělí mezi dvě osobnosti: Evu Riebovou, která se na svou pozici částečně vrací z mateřské dovolené, doplní Tereza Jindrová. Obě kurátorky již společně připravily výstavní program na letošní sezónu a v kurátorování výstav v obou galeriích se budou střídat spolu s dalšími přizvanými osobnostmi. Produkci výstav zajišťuje od loňského léta Jan Vítek.

Mgr. Tereza Jindrová vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na UMPRUM. Absolvovala kurátorské rezidence mj. v HIAP Helsinki, Delfina Foundation Londýn nebo ArtPort Tel Aviv. Od roku 2016 pracuje jako kurátorka výstav a dramaturgyně programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého, kde i nadále setrvává v rozsahu polovičního úvazku. V minulosti působila jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Sbírce moderního a současného umění v Národní galerii Praha a jako výtvarná redaktorka časopisu A2. Dále dlouhodobě spolupracuje s webovou televizí Artyčok.TV, či s nezávislou galerií Entrance. Příležitostně přispívá do oborových periodik a v roce 2013 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky do 26 let.

Nová kurátorská koncepce

Počínaje dubnovou výstavou představí Galerie MeetFactory novou dlouhodobou tematickou linii, nazvanou Jiné poznání, která se bude rozvíjet i v dalších letech. Spektrum převážně skupinových výstav se zaměří na rozličné podoby a způsoby poznání a vědění, a to z hlediska jejich alternativního postavení vůči modernistickému racionalismu.

„Jako Jiné poznání označujeme ty oblasti a způsoby poznání, vědění a tvorby světonázoru, které se vymykají nebo přesahují osvícenské pojetí epistemologie, jež v dnešní kultuře stále přetrvává,“ přibližují hlavní koncept výstavního programu kurátorky. „V životě ale pozorujeme mnoho jiných způsobů poznání, ne jen to založené na racionalitě, ale spíše na emocích, bezprostředním prožitku, víře, spekulacích nebo imaginaci.“

Mezi konkrétní témata, kterým se výstavy v roce 2020 budou věnovat, tak patří např. spiritualita, fantazie, objevitelství a dobrodružství, ale také umělá inteligence (viz seznam výstav níže). V následujících letech se pak výstavy zaměří na další témata jako je magie, změněné stavy vědomí a drogy, poznávání světa lidmi se speciálními smyslovými potřebami, orální tradice
a léčitelství, konspirace, paravěda atd.

Jak k programu dodávají kurátorky: „Cílem chystaného programu není rozum a vědu diskvalifikovat, ale spíše poukazovat na širší rámec našeho bytí ve světě. Tradice Západního myšlení je spojená mj. s mocenskými strukturami postavenými na útlaku či extraktivismu, což přispívá k sociálním, ekonomickým a ekologickým problémům současnosti. Zabývat se alternativami vůči těmto systémům tak považujeme za jednu ze zodpovědností umění a kultury, která by měla stimulovat a spoluvytvářet (sebe)vědomí společnosti.“

Paralelně s programem v Galerii MeetFactory budou v Galerii Kostka představeny jedna skupinová a čtyři samostatné výstavy výrazných mladých osobností z Česka, Indie, Izraele, Polska a Slovenska. Jedním z rozhodujících kritérií u zahraničních umělců, byla mj. schopnost zprostředkovat aktuální globální témata z perspektivy zcela odlišné kulturní zkušenosti, avšak způsobem snadno srozumitelným i středoevropskému publiku.

Výstavy v roce 2020 v Galerii MeetFactory (GM) a v Galerii Kostka (GK):
vernisáž 20. 2.
The New Dictionary of Old Ideas (GM) (GK)
vernisáž 23. 4. Spiritualities (GM) + Afrah Shafiq (GK)
vernisáž 29. 6. AI: All Idiots (GM) +Tamar Harpaz+Richard Loskot+Jaroslav Kyša (GK)
vernisáž: 22. 9. Kde jsou lvi (GM) + Julia Gryboś a Barbora Zentková (GK)
vernisáž: 24. 11. Eva Koťátková (GM) + Martin Vrba (GK)

Zdroj: MeetFactory