Medzinárodný festival lokálnych televízií!

Košický festival Zlatý žobrák (Golden beggar) každoročne prináša do programu unikátne premiéry, ktoré inde neuvidíte. Príďte si pozrieť originálne filmy, ktoré nie sú v bežnej distribúcii do kina Úsmev či City Cinemas.

Festival má tri časti: nesúťažnú prehliadku filmov pod názvom Európa na plátne, súťažnú časť Zlatý žobrák a sprievodné podujatia pod názvom Esencia Košíc. Súčasťou festivalu sú pracovné stretnutia, workshopy, prezentácie, výstavy, koncerty a multimediálne happeningy. V roku 2012 festival v spolupráci so zahraničnými partnermi predstaví aj nové trendy v médiách, akými sú napríklad projekty mediálnej gramotnosti a participatívne projekty. Festival je jedným z nosných projektov pre rok 2013, kedy sa Košice stanú Európskym hlavným mestom kultúry. Prihlasovať filmy na festival je možné do 16. 4. 2012.

Medzinárodný festival lokálnych televízií
(18. ročník, 12. – 16. 6. 2012, Dom techniky Košice)

MFLT

Zdroj: Nadácia City TV, Medzinárodný festival lokálnych televízií
Publikoval: Redakcia GREGI.NET