Medzinárodná Cena prof. Vladimíra Karfíka 2019   ̶  2021 pre Jurkovičovu Tepláreň. Cena za výtvarnú a racionálnu architektúru v Česku a na Slovensku.

BLOK českých a slovenských architektov, inžinierov a výtvarníkov v spolupráci s Magistrátom mesta Zlín udelil 13. decembra vo veľkej obradnej sieni Magistrátu mesta Zlín Cenu prof. Vladimíra Karfíka slovenskej realizácii rekonštrukcie Jurkovičovej Teplárne.

Laureátmi ceny za celoživotné dielo sa stali Ing. arch. Štefánia Krumlová a prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Dr.h.c. Cenu Vladimíra Karfíka 2019  ̶  2021 za významnú realizáciu získala konverzia Jurkovičovej teplárne v Bratislave od autora Ing. arch. Martina Paška a tímu DF CREATIVE GROUP.

Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili architekti Martin Paško a Zuzana Zacharová.

 „Veľmi si vážime toto významné ocenenie. Je pre nás veľkou poctou, že sa Jurkovičova tepláreň ocitla medzi ocenenými realizáciami tak významných osobností českej a slovenskej architektúry z predchádzajúcich období ako napríklad Eva Jiřičná, Jozef Pleskot, Alena Šrámková a ďalší .“ Martin Paško, hlavný architekt konverzie.

Laudátio pre ocenené dielo predniesol Ing. arch. Peter Žalman, z ktorého vyberáme krátky úryvok: „Rekonštrukcia Jurkovičovej Teplárne v Bratislave na Čulenovej ulici je výnimočný príklad úspešnej konverzie opustenej industriálnej budovy a jej zakomponovania do nového urbanistického celku, ktorý vzniká v zóne Chalúpkova. Autori použili koncept vloženia budovy, novotvaru do jestvujúcej chránenej hmoty industriálnej budovy. Vznikla tak pridaná hodnota najmä v temer dokonalom domyslení a realizovaní detailov. Či už vo výbere materiálov, alebo rôznych architektonických prvkov diela. Niektoré budovy sú poplatné súdobým trendom, formálnemu preklopeniu globálnych vzorov do našich podmienok. Tepláreň je originál, ukážka moderného myslenia architektov, tvorcov diela.“

BLOK architektov a výtvarníkov vznikol v roku 1990 v Prahe a združuje záujemcov kvalifikovaných pracovnými výsledkami, v snahe vytvárať odborné a kultúrne kontakty so širším zameraním.

 „Pre zverejnenie, vyzdvihnutie a spoločenské ocenenie kvalitných výsledkov architektonickej práce, najmä realizácií, BLOK založil v roku 1991 „Cenu Vladimíra Karfíka za výtvarnú a racionálnu architektúru“ na poctu svojho člena, nestora a veľkého architekta profesora Ing.arch. Vladimíra Karfíka pri príležitosti jeho deväťdesiatich narodenín, (nar.26.10.2001 v Idrii v Slovinsku), za jeho účasti a s jeho súhlasom.“ napísal Marián Marcinka, jeden zo zakladajúcich členov BLOK-u na Slovensku.

Názov oceneného projektu: Konverzia Jurkovičovej Teplárne  
Národná Kultúrna Pamiatka Bratislava
Hlavný architekt konverzie: Martin Paško a tím DF Creative Group
Spoluautori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová
Obnova fasád a strešného plášťa: Pavol Pauliny, Vlasta Viglašová, Ján Kresan / Pamarch
Interiéry shell & core a multifunkčná sála : DF Creative Group
Fit-out nájomných priestorov Base4Work: Ján Antal, Barbora Babocká / Perspektiv
Fit-out reštaurácie Werk : Beef architekti
Fit-out kaviarne Dot Gallery : Point architekti
Spolupráca: Roman Bányai (hlavný inžinier konverzie); Marta Pichová, Ivan Holub (obnova fasád a strešného plášťa); Pavol Pribylinec, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková (stavebná časť)
Hlavný statik konverzie: Peter Gavaľa
Investor: Penta Real Estate
Návrh: 2016 (obnova fasád), 2017 – 2019 (konverzia interiérových priestorov)
Realizácia: 2018 – 2020 (obnova fasád) 2018 – 2021 (konverzia interiérových priestorov)
Plocha pozemku: 1 800 m2
Úžitková plocha: 6 300 m2
Stavebné náklady: 13 mil. eur

Zdroj: TS