Matìj Kubec alias Matt Pardus pracuje na novom albume!

Matìj Kubec alias Matt Pardus oslnil porotu Česko Slovenské Supertar svou vizáží a ti jej poslali až do „divadla“. Přestože se po nìm na chvíli slehla zem, jeho fanoušci se mají na co tìšit! Ještì ani není znám vítìz zmiňované Superstar a Matt už vydává společnì s hip hopovou skupinou White Paradox videoklip k jejich společné písni Nebezpečná!

Na videoklipu kromì Matta Parduse a zmiňované hip hopové dvojice pracoval i mladý talentovaný video maker Karel Jech. Matt se tak spojuje s mladou generací umìlcù, kteří jsou, jak je vidìt, schopní konkurovat svou prací současným svìtovým trendùm. Zajímavostí je, že k videoklipu Matt vytvořil i choreografii, do které zapojil taneční skupinu JUSTINCREDIBLE TEAM, kterou založil a vede již tři roky.

Matt Pardus

O talentu Matta Parduse není pochyb a všímají si toho především zahraniční producenti a interpreti, a tak kromì spolupráce s českými umìlci jako Sámer Issa nebo Iveta Bartošová přidal Matt česko-slovenskou spolupráci s Patricií Vittek, se kterou nazpíval duet, ke kterému se plánuje videoklip.

Matt Pardus

Matta mùžete v současné dobì vidìt nejčastìji na koncertech nejen po České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku, kde vystoupil např. ve vídeňském Palffy Clubu.

Matt Pardus – https://www.youtube.com/user/MattPardusMusic
White Paradox – https://www.youtube.com/user/WhiteParadoxMusic
Karel Jech – https://www.youtube.com/user/KARELJECH

Zdroj: Monika Soukalová
Publikoval: Redakcia GREGI.NET