Marcové Divadelné skratky v Štúdiu 12.

V rámci projektu Divadelné skratky sa v marci predstaví Divadlo Pôtoň z Bátoviec. V utorok 25. marca 2014 o 19.00 hod. uvidíte v Štúdiu 12 autorskú inscenáciu Ivety Ditte Jurčovej a Michala Ditteho Vertikálna migrácia, ktorá vznikla ako jedna z aktivít projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

Divadelný ústav a Štúdio 12 pokračujú v projekte Divadelné skratky – naširoko o slovenských divadlách. Projekt postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. V roku 2013 sa v rámci tohto projektu v Bratislave predstavili Mestské divadlo Žilina a Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Po predstavení nasleduje  prezentácia  divadla a diskusia.

vertikalna migracia foto Slavomir Stankovic

Tretí rezidenčný projekt Divadla Pôtoň Vertikálna migrácia, realizovaný v rámci sprievodných aktivít EHMK Košice 2013 v komunitných priestoroch Výmenníkov na sídlisku Terasa, sa zameriava na skúmanie témy sťahovania obyvateľov z dediny do mesta. Inscenácia na hranici prednášky, divadla a akčného umenia sa snaží zachytiť intímne momenty lokálnych migrantov a zároveň má ambíciu situovať ich do celosvetového migračného kontextu. Nosným prvkom produkcie sú videosekvencie zachytávajúce herecké intervencie vo verejnom priestore, ktoré vychádzajú z jednotlivých príbehov respondentov výskumu.

Vertikálna migrácia odkrýva na pozadí autentických a relatívne obyčajných príbehov viaceré spoločenské témy, prináša do divadelného priestoru zdrvujúci civilizačný odkaz, ktorý sa odrazu vôbec nejaví ako nereálny.

dramaturgia: Iveta Ditte Jurčová, videoart: Ivan Vredík, scénografia: Zuzana Formánková,  réžia: Iveta Ditte Jurčová,  účinkujú: Henrieta Rabová, Marián Andrísek

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. Účelovo pôsobí mimo hlavného mesta Slovenska, ale zato takmer v jeho geografickom strede. Tvorcovia sa sústredia na hľadanie zaujímavých a kontroverzných spoločenských tém, ktorých inscenovaniu predchádzajú terénne výskumy a zber autentického materiálu. Viaceré inscenácie sa s úspechom prezentovali na domácich i zahraničných festivaloch.

rezervácia vstupeniek – Tel.: 02 / 204 87 602, e-mail: studio12@theatre.sk

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute