Manifest – Košice EHMK 2013!

Dole podpisané organizácie a iniciatívy pôsobiace v oblasti profesionálnej súčasnej kultúrnej scény v Košiciach manifestujú:

Týmto manifestom vyjadrujeme nespokojnosť so súčasnou situáciou týkajúcou sa projektu Košice EHMK 2013. Po zmene vedenia a riadiacej štruktúry máme silný dojem, že dochádza k pretváraniu pôvodného víťazného projektu.

Protestujeme proti spôsobu vymenovania nového umeleckého riaditeľa. Myslime si, že jeho voľba pri takomto významnom projekte mala prebiehať transparentne a po širšej diskusii. Je to pozícia, ktorá ma garantovať apolitickosť projektu a zachovanie jeho pôvodnej programovej a ideovej línie.

Odmietame zneužívanie slova “alternatívny” na označovanie súčasnej umeleckej tvorby. Projekt by mal vytvárať priestor aj pre vznik nových súčasnych umeleckých foriem a podporovať nezávislé kultúrne organizácie, čo bola jedna z priorít, na základe ktorých Košice titul získali.

Tymto manifestom prejavujeme záujem o intenzívny a konštruktívny dialóg so zástupcami mesta a novým vedením EHMK Košice 2013 o ďalšom smerovaní projektu.

Sme tiež nútení o našom vnímaní súčasného stavu listom informovať európsku komisiu ako zriadovateľa projektu EHMK.

Ideový základ tohto manifestu výusti do verejného protestu spojeného s koncertom, ktorý sa uskutoční v Košiciach na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne 24.6.2011 o 17:00.


“Verejný protest vnímame ako nevyhnutný prvý krok pre začatie dialógu, ktorý pri takýchto projektoch nemá čo robiť za zatvorenými dverami, ale má byť verejný, keďže kultúra je to jediné čo celú našu spoločnosť odlišuje od zvieracej. Tento projekt ju má v názve a obávame sa, že postupne mizne z jeho obsahu,” hovorí Martin Kováčik, zástupca jednej z organizácií, ktoré sú pod manifestom podpísané.

Tino Kantor
++
Cinefil o.z.
Spoločnosť a film
Make Up collective
Kassaboys
Katarína Péliová
Divadlo na Peróne
Street art communication
Keks design
Jana Búčková
We are not sisters

Zdroj: Ľuboš Bišto
Publikoval: Redakcia GREGI.NET