Malý Brat Dunaja – Duna Dole!

Klub Dole rastie do výšky a do veľkosti a transformuje sa na extenziu KC Dunaj spojeného s klubovou atmosférou.

Novú sezónu začneme Dole náležite novými začiatkami, a vynesieme ho na svetlo ako druhý priestor Dunaja, s dennou zónou, bohatáým programom, a vyspelejším charakterom.

Z brusu čerstvá prízemná plocha, ktorá spojí zábavu, relax, hudbu, tanec, a drinky, bude slúžiť ako multifunkčný priestor s tradičnými akciami KC Dunaj, prepletenými pravidelnými nočnými party Dole. Kultový priestor v podzemí centrálnej Bratislavy sa tak spojí s kultovým 4tým poschodím Dunaja a prerodí sa do multifunkčného centra.

Pod novou dramaturgiou Dunaja sa Dole metamorfuje do komunitného konceptu zjednotenom okolo dobrých ľudí, dobrej hudby, a obvykle dobrého programu.

Kvalitná hudba a nabitý program pod blikajúcim LED stropom zostaváju na mieste, vylepšené podčiarknutou tanečnou atmosférou a večermi ako stvorenými na dranie topánok na parkete. Nová rezidenčná tvár klubu BJ Piggo zo sebou prinesie čerstvý vzduch a tanečný nádych. Pravidelne budú baviť hudobné eventy v podzemí, naštartované DJsetmi na vrchnom poschodí. Celotýždenne otvorenie prízemneho priestoru a mnohopočetné akcie prenesú život do Dole aj počas dňa.

Vynovené Dole bude priťahovať už z ulice svojou Galériou vo Výklenku, ktorá transformuje staré výkladové okná OD Dunaj do vitrín súčasného umenia slovenskej kreatívnej scény. Výstavy sa budú striedať v pravidelných intervaloch a obmienať tak exteriér prerodeného Dole.

Otváračka:
20.10 (štvrtok)
Štart: 21:00

Zdroj: Dunaj dole