Maliarka Rita Koszorús uzatvára rok výstavou v Galérii Čin Čin, venuje sa téme času a nostalgii.

Maliarka Rita Koszorús uzatvára aktuálny rok výstavou v bratislavskej Galérii Čin Čin s názvom schMERZraum 2.0. Ide o voľné pokračovanie prezentácie jej diel z rokov 2019 – 2020, v ktorých autorka rozvíja snahu vytvoriť priestorovú koláž. Na aktuálnej výstave predstavuje jeden ústredný motív skrýše v kombinácii s kolážami na papieri. Jej hlavnou témou je čas, zaujíma ju kolektívne prežívanie nostalgie a symboly asociácií. Výstava potrvá do 29. januára 2021. 

„Chcela som vytvoriť priestorovú koláž, kde voľne spájam materiály a tvary. Vybudovala som z nich jeden kompaktnejší objekt, ktorý funguje aj autonómne, ale slúži aj ako „výstavná plocha“ pre koláže na papieri. Objekt skrýše otvára možnosti nachádzať rôzne pohľady, priehľady, kompozície a nové súvislosti s dielami na stenách. Princíp tvorby mám stále rovnaký: spájam prvky, tvary a štruktúry. Tým vytváram nové súvislosti, napätia a rovnováhu medzi nimi,“ priblížila výstavu Rita Koszorús.

Autorka je zároveň aj kurátorkou svojej výstavy. Novú skúsenosť vníma ako legitímny experiment, ktorý so sebou priniesol neštandardný rok. Ponúkol viac príležitostí rozprávať sa sama so sebou a práve tento rozhovor priniesol tak nové otázky ako aj odpovede, čo bol zaujímavý základ na akúsi dvojrolu. 

„Čas je práve jednou z ústredných tém, ktoré analyzujem. Momentálne ma najviac láka spracovanie témy nostalgie, ktorá predstavuje jeden z mojich obľúbených pocitov. Zaujímajú ma otázky, či sa dá nostalgiu kolektívne prežívať a či je možné nájsť symboly asociácií (primárne v abstraktnej formálnej rovine). Centrálny motív pre druhú verziu výstavy schMERZraum preto nachádzam v náznakoch bunkru. Skrýša ako symbolické miesto ukrytia sa pred svetom a pred nebezpečenstvom; kde sa rozprávame len sami so sebou; kde myslíme, ako chceme a na to, čo len chceme,“  napísala Rita Koszorús. „Koláž tentokrát viac expanduje do priestorových objektov, z ktorých som vybudovala jednu organickú stavbu. Základný princíp techniky koláže je lepenie”, ktoré prináša rovnováhu náhody a vedomého spájania zvolených prvkov,“ dodala.

Síce názov schMERZ (v kombinácii bild, raum, rot, video a pod.) reaguje na ideu Kurta Schwittersa vytvoriť vlastné dada (MERZ), na aktuálnej výstave pribúda aj odkaz na predstaviteľa hnutia arte povera Maria MERZ.

Rita Koszorús realizovala v roku 2020 dve sólové výstavy, v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. „Pôvodne som pripravovala veľkú výstavu v Ostrave v Důl Michal, ktorá sa mala uskutočniť teraz v decembri, no kvôli pandemickým opatreniam sa to presunulo na apríl,“ doplnila autorka. Verí, že budúci rok bude priaznivejší na kultúrne podujatia a podarí sa jej naplniť svoje plány. Okrem odloženej výstavy v Ostrave chystá ďalšie dve samostatné – v Nových Zámkoch a Bratislave, v rámci kolektívnych výstav sa predstaví v Budapešti, Bratislave a v Košiciach. Zároveň sa chystá na niekoľko rezidenčných pobytov.

Výstava “schMERZraum 2.0” je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR.   

Rita Koszorús (1989) študovala grafiku a maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. V Budapešti absolvovala v roku 2016 aj rezidenčný pobyt v štúdiu FKSE, v rokoch 2018 a 2019 absolvovala rezidenčný pobyt v IAM Berlíne. Bola trikrát finalistkou súťaže VUB Maľba roka (2015, 2019, 2020). Vo svojej tvorbe sa popri maľbe venuje aj jej presahom do iných médií ako je akčné umenie či video. Žije a tvorí v Bratislave.

Zdroj: Zuzana Golianová, Mediálna podpora výstavy schMERZraum 2.0