Magnetic festival sa vráti v decembri do Prahy!

Necelý mìsíc po úspìšné premiéře MAGNETIC festivalu oznamuje pořádající agentura LIVE61 termín druhého pokračování! Zimní edice mezinárodního festivalu elektronické hudby probìhne 14.12.2012 a dìjištìm bude opìt multifunkční hala PVA EXPO Praha v Letňanech.

Místo konání se sice od premiéry nemìní, přesto návštìvníci zavítají do zbrusu nové haly č. 3 (červená hala), která jim nabídne vyšší komfort a kapacitu přes 10 000 návštìvníkù. Organizátorùm navíc tato hala umožní náročnìjší a variabilnìjší možnosti pro instalaci audiovizuální techniky a stavbu pódií.

MAGNETIC festival se hned po své kvìtnové premiéře zařadil mezi zásadní festivaly elektronické hudby ve střední Evropì. Dramaturgie, která výbìrem zahraničním umìlcù vsází zejména na aktuální postavení v daném žánru a na show založené ze 100% na hudebním výkonu, je smìr, kterým se bude MAGNETIC ubírat i v dalším vydání. Navíc právì koncept obřího klubu, na který se výstavištní hala přestaví, mnohonásobnì umocňuje atmosféru a požitek z taneční hudby, kterou lze docílit v jiných prostorech jen opravdu tìžko. Témìř všichni vystupující umìlci z premiérového MAGNETIC festivalu zařadili vystoupení v Praze mezi svá nejlepší od začátku roku a polovina z nich by ráda podpořila festival účastí i v budoucnu.
Prosincový MAGNETIC festival představí deset zahraničních DJù. Jejich jména budou postupnì oznámena v prùbìhu nìkolika nadcházejících týdnù. 
 
Vstupenky na MAGNETIC festival jsou v prodeji od 28.5.2012 v síti Ticketpro. K zakoupení jsou dvì kategorie vstupenek: základní vstupenka (opravňuje ke vstupu na plochu / stání) a VIP vstupenka (opravňuje držitele ke vstupu na plochu a garantuje mu přístup do VIP teras po obvodu haly s přímým výhledem na stage). U obou kategorií se cena vstupenek bìhem předprodeje postupnì zvyšuje. Vìkový limit pro vstup na festival je 16+. 
MAGNETIC festival
14.12.2012, 20:00 – 06:00
PVA EXPO Praha – Letňany 
Vstupenky:
– základní: 890,- Kč (cena se bude zvyšovat) / na místì 1390,- Kč
– VIP: 2490,- Kč (cena se bude zvyšovat) / na místì 2990,- Kč
Magnetic
Zdroj: LIVE61 s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET