Magnetic festival: Laidback Luke!

LAIDBACK LUKE – holandský DJ a producent a jedno z nejvìtších jmen současného housového zvuku bude festivalovou „dvojkou“ kvìtnového MAGNETIC Festivalu v Praze. Byl to on, kdo uvedl do svìta velkého DJingu kolegy jako je AVICII, Afrojack nebo Bingo Players.

Mezi kolegy je uznáván nejen pro obsáhlý hudební přehled napříč styly, ale zejména pro svou pracovitost, kterou se sám Laidback Luke nebojí nazvat hudebním workoholismem. Jen za posledních 12 mìsícù se podepsal pod nìkolik velkých hitù, na kterých se podíleli např. Example (Natural Dister), Sander van Doorn (Who’s Wearing The Cap) nebo Steve Aoki & Lil Jon ve společném tracku Turbulence, který byl nominován jako jedna ze sedmi skladeb v kategorii „Best Electro / Tech House Track“ hlasování IDMA 2012.

Laidback Luke

Skládání po hotelech, na letištích a v autì pro nìj rozhodnì není součást vlastního marketingu. Je to jeho zpùsob, jak vìnovat maximum volného času při náročném programu tomu, co ho baví nejvíce – produkování hudby.

Více jak rok a pùl jsme si museli počkat na návrat tohoto malého – velkého muže do ČR. A čekání se rozhodnì vyplatilo! Hala pro 10 000 návštìvníkù je přesnì to, co stylu a hudbì tohoto housového génia sedí nejlépe.

Laidback Luke

ROZHOVOR:

Q: Je známo, že před hudbou ses vìnoval graffiti. Co byla tvá specialita?
LL: Kromì hromady tagù a posedlostí písmeny všech druhù a tvarù to byly hlavnì kreslené postavy a cartoon obecnì.

Q: Zdá se, že graffiti bylo to, co dávalo tvému kreativnímu životu náplň. Kdy došlo k tomu, že jsi odložil sprej a dal si na uši sluchátka?
LL: Dìlali jsme street art jako skupina. Jeden z nás pracoval na velkém piecu a dìlal ho prùbìžnì na po nìkolik nocí. A to nebylo chytrý. Chytla ho policie a on jim dal jména nás všech. Mì taky zatkli a výsledek byl dva dny veřejnì prospìšných prací. Po tomhle zážitku jsem se začal víc soustředit na hudbu.

Laidback Luke

Q: V roce 2006 ses poprvé objevil v žebříčku DJ MAG TOP 100. Jak moc dáš na tyhle ankety?
LL: Byl jsem hodnì překvapen, to říkám upřímnì. Nikdy dříve jsem se do TOP 100 nedostal a tak trochu jsem tohle hodnocení přestal i sledovat. Znamená to pro mì hodnì, že lidé z rùzných koutù svìta oceňují moji práci. To je úžasné!


Q: Mìl jsi čest pracovat s tìmi nejlepšími z hudebního prùmyslu. Tvou hudbu ocenili Diplo, Steve Angello, David Guetta, Junior Sanchez a další. Jak se ti pracovalo se Stevem Angellem (2006, 2009)?
LL: Spolupráce se Stevem byla pohoda. Naučil mì toho v produkování hudby opravdu hodnì. Zpùsob práce, jaký praktikuju dnes, se zakládá na tom, co už on dìlal v roce 2005. Na to nikdy nezapomenu. Mých deset let producentské práce kompletnì zmìnily 4 dny ve studiu se Stevem Angellem.


Q: Jaké je tvá rada začínajícím DJùm?
LL: Tvořte hudbu, pracujte na sobì a hodnì se učte. Zùstaňte pokorní a přátelští vùči všem. Buďte otevřeni kritice, ale vždycky vìřte tomu, co dìláte. Zkuste přijít s nìčím výjimečným. Samozřejmì mohu jen doporučit fórum na www.laidbackluke.com, což je taková líheň talentù. Ti velmi talentovaní pak mají šanci, že je vezmu pod svùj label Mixmash Records, odkud už vzešlo mnoho profesionálních DJs, např. Afrojack, Avicii, Bingo Players and Max Vangeli a další.


Q: Cítíš se víc jako producent nebo DJ?
LL: Na prvním místì se vidím jako producent, což se ale dost odráží v tom, jakým zpùsobem hraji před lidmi. Chci mít naprostou kontrolu nad hudbou, přesnì jak jsem zvyklý ve studiu. Když pak chci při hraní nìco zmìnit, vím kam sáhnout a to mì na DJingu baví.


Q: Máš nìjaké speciální technické nároky při hraní?
LL: Používám Pioneery a hraji z USB nebo SD karet. Preferuji ale SD karty, nemusím se bát, že by mi USB bìhem hraní nìkdo vylomil apod.


Q: Jaká hudba tì v poslední dobì zaujala?
LL: Upřímnì, v poslední dobì tomu poslouchání moc nedám. Vìtšinu času jsem zahlcený vlastními projekty (mixování, mastering, skládání). Mimo to musím projít velké množství promo trackù (12GB týdnì) nebo dávat ostatním feedback na jejich tvorbu.


Q: S kým aktuálnì spolupracuješ nebo plánuješ další tracky?
LL: Dokončil jsem spolupráci s Diplem a čeká mì Lee Mortimer a Dave Spoon.

Magnetic Festival

Zdroj: LIVE61 s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET