Mácháč 2014: Spúšťa DJ Contest!

Stejně jako v minulých letech se i letos pořadatelé festivalu rozhodli prodloužit tradici DJ Contestu. Soutěž pro mladé talenty, která je otevřena všem producentům a djům odstartuje 1. května 2014.

Z dvou soutěžních kol vzejde deset vítězů, kteří dostanou možnost odehrát svůj set v rámci Talent Stage, dva finalisté pak budou zahajovat v pátek a v sobotu na hlavní scéně. Novinkou pro tento rok je užší stylové rozdělení.

DJ CONTEST

Start soutěže: 01.05.2014
Konec soutěže: 25.6.2014
Vyhlášení: 03.07.2014

Celkový počet výherců, které obsadíme v rámci festivalu: 12
Soutěžní kategorie: 2 (v každé 6 výherců)

Kategorie dle hudebních stylů:
kategorie A: Tech house / Minimal techno / House / Deep house
kategorie B: Electro / Progressive house / Trance

Ocenění v kategorii A:
1. místo: získává možnost odehrát hodinový set 22.8.2014 na hlavní scéně
2. – 6. místo: získává možnost odehrát hodinový set 22.8.2014 v rámci Talent Stage

Ocenění v kategorii B:
1. místo: získává možnost odehrát hodinový set 23.8.2014 na hlavní scéně
2. – 6. místo: získává možnost odehrát hodinový set 23.8.2014 v rámci Talent Stage

————————————————————————————————–

Postup přihlášení:
1. Zaregistrujte se do aplikace, kterou najdete na www.facebook.com/festival.machac
2. Vyberte “vložit soutěžní set”
3. Zároveň zaškrtněte kategorii, ve které chcete soutěžit.

Pravidla
– Každý soutěžící se může přihlásit pouze v jedné ze dvou kategorií. Pokud bude soutěžit ve dvou kategoriích (i třeba pod jiným jménem), tak bude vyřazen ze soutěže.
– Pokud soutěžící působí ve více projektech, smí se zúčastnit pouze jednou (např. buď solo nebo v rámci projektu)
– Pokud set nebude vyhovovat stylově kategorii, do které jej soutěžící přihlásil, bude ze soutěže vyřazen.
– Minimální délka setu je 35min. Set musí být nahrán v období 2012 – 2014.
– V Soundcloud/Mixcloud profilu musí být povoleno sdílení, aby se mohl set vložit do aplikace (jinak je set vložen, ale obsah je nedostupný a nikdo si ho nepřehraje)
– Soutěžní set musí být vždy autorské dílo soutěžícího, který se do Contestu přihlásil.
– Ve spojitosti se soutěžním setem nesmí být užito logo žádné firmy.
– Název soutěžního setu musí obsahovat název festivalu v tomto znění: „Finlandia Mácháč 2014“
– Finální výsledky budou zveřejněny na webu a na facebookových stránkách festivalu

Hodnocení setů:

I. kolo – probíhá od 1.5. do 25.6. v rámci facebooku pomocí aplikace pro DJ Contest
– ze všech registrovaných soutěžících postupuje v každé kategorii prvních 10 soutěžících, jejichž set obdrží nejvíce hlasů
– hlasování probíhá pouze pomocí hlasovacího tlačítka „Hlasuj“ pod jednotlivými sety
– pořadí soutěžících je této fázi pouze postupové pro 2. kolo

II. kolo – probíhá od 25.6. do 3.7.
– ve druhém kole hodnotí sety odborná porota složená z DJs
– porota určí v obou kategoriích finální pořadí soutěžících
– z každé kategorie „vyhrává“ jen prvních 6 nejlepších
– hlasování jednotlivých porotců je tajné
– oficiální vyhlášení výsledků proběhne 3.7. na stránkách festivalu

Ostatní podmínky:

Všichni výherci budou kontaktováni do 6.7.2013 formou e-mailu s podrobnostmi o umístění v soutěži. Pokud nebude výherce schopen se dostavit k odehrání setu nebo odmítne, jeho místo nahrazeno jiným umělcem z Contestu dle uvážení pořadatele festivalu.

Na výhru nevzniká právní nárok. Každý soutěžící dává s účastí zároveň svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na listině výherců. Předchozí absolutní vítězové DJ Contestů z minulých ročníků se mohou soutěže zúčastnit, přichází ale automaticky o šanci na umístění, které zaručuje hraní na hlavní stagei.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pro vyřazení těch soutěžících, kteří poruší pravidla soutěže nebo si v soutěži počínají nedovoleným způsobem, který poškozuje ostatní soutěžící nebo dobré jméno festivalu Mácháč. Zakázáno je té používání takových prostředků, které vedou k hromadnému získávání hlasů, které je za hranicí smyslu této soutěže a nebere tak v potaz samotné hodnocení setů.

share

Zdroj: LIVE61 Ltd.