Macháč 2011: Fokty z príprav + mapa areálu!

Za pár dní se pláž Klùček u Máchova jezera opìt promìní v jednu velkou taneční party, která si za ta léta právem osvojila označení česká Ibiza. Stavba areálu probíhá už týden před samotným zahájením a vy si tak už teď mùžete udìlat trochu obrázek o tom, jak bude areálu vypadat.

Macháč 2011

Kromì plánku si mùžete prohlédnut stavbu zbrusu nové LG Mobile stage, která letos bude umístìna celá na vodì, jak tomu bylo např. v předchozích letech. LG Mobile stage však není jedinou stavbou na vodì. Návštìvníci mohou využít speciální stan 30x30m, taktéž posazený na konstrukci nad hladinou jezera. Další prùbìžné fotografie z příprav najdete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/festival.machac

Macháč 2011

Zvláštní podìkování patří mìstu Doksy a jejímu zastupitelstvu, které nám svým kladným přístupem velmi napomohlo k realizaci dalšího ročníku tohoto ojedinìlého festivalu. Nejedná se pouze o samotný prostor pláže, ale také o částečné využití infrastruktury mìsta a dalších služeb, které je potřeba zajistit k hladkému prùbìhu festivalu. Bez této podpory by nebylo možné festival realizovat.
Macháč 2011
pre zväčšenie mapy kliknite na obrázok

Macháč

Zdroj: Macháč
Publikoval: Redakcia GREGI.NET