Macháč 2011: Dirty South sa ospravedlnil!

Dirty South bohužel na letošním festivalu Mácháč 2011 nevystoupí. Jeho neúčast je zapříčinìna poranìním sluchu, které si přivodil bìhem posledních dnù, a které si vyžaduje pro léčení naprostý klid. Díky této nemilé události je nucen zrušit nadcházející vystoupení až do 22. srpna, tedy i přes termín, kam spadá i náš festivalu.

Celá situace nás velmi mrzí, protože právì Dirty South mìl mít u nás svou premiéru a z vašich předbìžných reakcí to vypadalo na opravdu vřelé přijetí. Aktuálnì řešíme s agenturou adekvátní náhradu, kterou oznámíme nejpozdìji ve středu 17.8. na našem facebooku a oficiálních stránkách festivalu.

Dìkujeme za pochopení.


Dirty South – prohlášení na facebooku: For those who missed the announcements, i’ve hurt my ear so i am at home resting for another 7-8 days…no shows until 22nd Aug. Really sorry guys, i hope you understand and i will try to make it up to you all…

Aktuální informace o náhradním obsazení uveřejníme na:
https://www.lgfestivalmachac.cz/ a https://www.facebook.com/festival.machac

Macháč

Zdroj: Macháč
Publikoval: Redakcia GREGI.NET