Lúčnica vystúpi v rámci Salamandrových dní v Banskej  Štiavnici .

Umelecký súbor Lúčnica sa so svojím Reprezentačným programom, predstaví aj v rámci Salamandrových dní  na miestnom amfiteátri v Banskej Štiavnici, v sobotu 12.9.2015 o 16.00 hod.

Oslava baníctva, ktorá sa každoročne v septembri koná v tomto meste, bude môcť ponúknuť okrem svojich tradičných podujatí aj kus skvelého folklóru. Choreograf a režisér prof. Štefan Nosáľ prispôsobil dramaturgiu tak, že zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance. Hudba: Svetozár Stračina, Tibor Andrašovan, Miroslav Šmíd, Juraj Farkaš. Návrhy kostýmov: Šarlota Kiššová, Dagmar Roháčová.

V jednom balíku sa divákom predstaví takmer v dvojhodinovom programe tanečná, spevácka a hudobná zložka s výberom najúspešnejších programov tohto telesa.

Záujemcovia si môžu zakúpiť lístky v predpredaji za 15 € v sieti Ticketportal alebo v Informačnom centre v B. Štiavnici. Cena lístka priamo na mieste 20 €. Deti do 11 rokov v sprievode dospelej osoby, vstup zdarma.

Lucnica_164x168.indd

Zdroj:: Miroslav Tásler
Foto: Lúčnica