Lúčnica prichádza s jedinečnou nahrávkou diel Alexandra Albrechta a Petra Martinčeka.

Hudobné teleso, ktoré sa vďaka vyše sedemdesiatročnej tradícii stalo overenou značkou. Spevácky zbor Lúčnica prichádza s novým titulom Albrecht/Martinček a opäť potvrdzuje povesť špičkového telesa. Nahrávka s rešpektovanými dirigentskými osobnosťami, medzinárodne uznávanou sólistkou Janou Kurucovou a predovšetkým s originálnou hudbou Alexandra Albrechta a Petra Martinčeka vychádza v renomovanom vydavateľstve Real Music House.

„Skladby na tomto albume, Omša C Dur Alexandra Albrechta a Symfónia č. 4 „In Memoriam Milan Rastislav Štefánik“ Petra Martinčeka, boli nahrané štúdiovo a vydané na CD po prvý raz. Ide teda o „world premiére recordings“, na čo sme hrdí. Druhou výnimočnosťou je to, že sa jedná o opusy dvoch významných slovenských skladateľov, ktorých umelecká výpoveď má okrem hudobnej, aj silnú duchovnú, respektíve filozofickú, historickú i spoločenskú hĺbku,“ vysvetľuje výnimočnú dramaturgiu albumu Marián Turner, generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica. Interpretmi nahrávky sú Spevácky zbor Lúčnica so zbormajsterkou Elenou Matušovou, mezzosopranistka Jana Kurucová, Štátny komorný orchester Žilina a dirigenti Martin Leginus a Leoš Svárovský. CD je prvou spoluprácou medzi vydavateľstvom Real Music House a Umeleckým súborom Lúčnica. „Oboch autorov, aj keď pochádzajú z rozdielnych časových období a spoločenských pomerov, spája jedinečným spôsobom Bratislava, ktorú si zvolili ako miesto pre svoj osobný i profesionálny život. Svoje diela v nej skomponovali s odstupom 110 rokov. Albrecht v roku 1903 a Martinček v roku 2013. Hudobný jazyk oboch skladateľov je postavený na báze tonality, s výraznou bohatou melodickou a rytmickou invenciou. A v oboch prípadoch ide o hudbu, ktorá má ambíciu zaujať aj širšie publikum.Kompozičné prostriedky, ktoré autori zvolili pri realizácii svojich diel, sú pomerne skromné. Používajú menšie orchestrálne obsadenia, čo zvukovo vyhovuje aj komornému zboru a vokálnym sólistom. V Albrechtovej omši je to sláčikový orchester a organ a v Martinčekovej symfónii komorný orchester „beethovenovského“ typu, obohatený o farby klavíra, harfy, čelesty a bicích. Martinčekove symfonické dielo obsahuje naviac aj výnimočné vokálne sólo, napísané „na telo“ mezzosopranistky Jany Kurucovej. Kontrast farby jej hlbšieho plného hlasu a najmä v závere symfónie vypätých vysokých, až v sopránovej polohe spievaných tónov, jej umožňujú ukázať celú škálu jej mimoriadnych vokálnych schopností.

Alexander Albrecht skomponoval Omšu C Dur ešte ako poslucháč bratislavského Kráľovského maďarského katolíckeho gymnázia pri Klariskách. Je to dielo mladícke, ktoré však získalo už v dobe svojho vzniku veľkú pozornosť. Albrechtovi pomohlo nielen k neskorším štúdiám na akadémii v Budapešti, ale vďaka nemu mohol, ako hudobne najzdatnejší študent, hrávať na organe počas spoločných gymnaziálnych bohoslužieb. Túto významnú čestnú funkciu pred ním zastávali takí hudobní velikáni ako Béla Bartók, či bratislavský rodák Ernö von Dohnányi.

Peter Martinček vytvoril svoju 4. symfóniu už ako skúsený profesionál, na vrchole svojich umeleckých síl. Hudobne ňou oslávil jednu z najväčších osobností našich dejín, spoluzakladateľa prvého Československého štátu, diplomata, politika, vedca, spisovateľa, cestovateľa i filozofa, generála Milana Rastislava Štefánika. Silu jeho historického odkazu pretlmočil sugestívne pôsobiacimi orchestrálnymi témami, postavenými na originálnych minimalistických postupoch. Rovnako zaujímavé sú aj náročné vokálne pasáže, obsahujúce metaforické verše Francúza Guillauma Appollinaira a Angličana Williama Ernesta Henleyho. Tie v okrajových častiach symfónie spievajú sólistka a spevácky zbor“, dodáva k novinke lúčničiarskeho speváckeho zboru jeho generálny riaditeľ.

„Krátko pred ohlásením oficiálneho vydania tejto nahrávky sme sa dozvedeli veľmi smutnú správu, že nás 14. februára navždy opustil skladateľ Peter Martinček. V našom vydavateľstve sme už v roku 2014 vydali jeho Symfónie č. 2 a 3 a teraz, spoločne s Lúčnicou, vydávame jeho 4. symfóniu “In memoriam Milan Rastislav Štefánik”. Mala to byť hudobná oslava. Teraz sa však z novinky stala spomienka na veľký talent slovenskej vážnej hudby. Česť jeho pamiatke a hudbe, ktorú nám zanechal,“ dodáva k smutnej udalosti Robert Pospiš z vydavateľstva Real Music House. Riaditeľ Lúčnice Marián Turner k tomu dodáva, že pre ich zbor bolo veľkou cťou môcť v ostatných rokoch spolupracovať s Petrom Martinčekom pri uvádzaní jeho 4. symfónie doma i v zahraničí. Zažili spolu úspechy, mali veľa zážitkov i nových plánov, a tak ich smutná správa o skladateľovej smrti hlboko zasiahla. „Keď sme týždeň pred Petrovým odchodom spolu naposledy telefonovali, povedal mi ako veľmi sa mu nahrávka páči a že plánuje pre náš zbor napísať novú skladbu, na ktorú sa už teší. Ohodnotil aj dobrú spoločnosť s Alexandrom Albrechtom, s ktorým sa podelili o miesto na albume, nakoľko sa s ním poznal ešte jeho otec a skladateľ Dušan Martinček. Peter v tom videl symbolické prepojenie a umeleckú kontinuitu ich troch, netušiac ešte, že dojmy z nahrávky budú posudzovať všetci spolu už z „druhého brehu“. My v Lúčnici však veríme, že aj tam nás budú dobre počuť a z našej interpretácie budú mať takú radosť, akú sme prežívali my pri realizácii tohto CD,“ hovorí Marián Turner.

Vysoké nároky na hudobnú kvalitu, bohatá tradícia a neustále narastajúci počet poslucháčov. Spevácky zbor Lúčnica prichádza aj napriek ťažkému obdobiu, ktoré je poznačené pandémiou, s dramaturgicky mimoriadne ambicióznou nahrávkou. Titul Albrecht/Martinček poteší verných fanúšikov zboru ale aj obdivovateľov slovenskej vážnej hudby. Obe diela navyše vychádzajú v celosvetovej CD premiére. Nahrávka Lúčnica Chorus, Slovak Sinfonietta Žilina – Alexander Albrecht, Peter Martinček vychádza vo vydavateľskej spolupráci so značkou Real Music House.

Viac informácii o nahrávke Lúčnica Chorus, Slovak Sinfonietta Žilina – Alexander Albrecht, Peter Martinček:
https://www.realmusichouse.sk/obchod/hudba/lucnica-chorus-slovak-sinfonietta-zilina-alexander-albrecht-peter-martincek/

Zdroj: REAL MUSIC HOUSE