Lúčnica a deti 2014 v Istropolise!

Umelecký súbor Lúčnica už tento štvrtok a piatok predvedie v hlavnom meste osobité predstavenie s názvom „Lúčnica a deti“. Ide o spojenie špičkového folklóru, ktorý predstavuje práve Lúčnica a prezentáciu práce mnohých detských folklórnych súborov z Bratislavy. Nejde len o náhodné spojenie detského a profesionálneho folklóru, ale vychádza z myšlienky odovzdávania skúseností mladým tanečníkom.

Väčšinu bratislavských detských folklórnych súborov vedú ľudia, ktorí svoj vzťah k slovenskému tradičnému umeniu nachádzali a napĺňali ako úspešní členovia a sólisti Lúčnice na Slovensku i po celom svete. Dnes sa tento pekný príklad snažia odovzdať mladej generácii.

Lucnica_foto P. Brenkus_Po valasky od zeme 09

V programe „Lúčnica a deti 2014“ sa predstaví cez 200 účinkujúcich zo 7 detských folklórnych súborov (Hájenka, Dolina, Klnka, Kremienok, Magdalénka, Trávniček a Vienok) a Lúčnice.

Prvé uvedenie rovnomenného projektu „Lúčnica a deti“ sa datuje už do roku 1996. Je príjemné vidieť, ako tí, ktorí pred rokmi ako deti stáli s obdivom, trémou i nadšením na javisku spoločne s „veľkými“ lúčničiarmi, dnes sú „veľkými“ lúčničiarmi a vzorom pre stovky ďalších detí a po skončení účinkovania v Lúčnici privádzajú svoje deti do detských folklórnych súborov. Je to lúčničiarske perpetum mobile.

prof. Stefan Nosal 2_foto Vladimir Yurkovic

Chceme týmto programom vzdať hold ľuďom, ktorí svojou ušľachtilou, trpezlivou a obetavou prácou dokážu takto vychovávať deti vo veľkomestskom prostredí. K tomu treba chuť, pevnú vôľu, talent, umelecké a pedagogické skúsenosti, ktoré získali aj pri práci v tanečnom súbore v Lúčnici. Deti v týchto kolektívoch nadobúdajú vzťah k ľudovej piesni, tancu, k národným tradíciám, kultúre, k zdravému národnému povedomiu a k umeniu vôbec. Rozvíjajú tu, v rámci voľného času, svoju detskú tvorivú fantáziu a táto práca zušľachťuje a formuje ich charakter. Tu aj vyrastajú budúci členovia Lúčnice,“ vyjadril sa k projektu choreograf a umelecký vedúci Lúčnice, prof. Štefan Nosáľ.

Program „Lúčnica a deti“ vytvoria najúspešnejšie scénky, tance a piesne z jednotlivých súborov i z Lúčnice. Dramaturgicky a réžijne sú usporiadané tak, aby sa naplno prezentoval talent detí, radosť a ambície dokázať ešte viac, napríklad neskôr aj práve v našom uznávanom a úspešnom súbore, v Lúčnici, ktorá Slovensko reprezentuje v celosvetovom meradle.

Lucnica_foto P. Brenkus_Na detvianskych lazoch 01

Zároveň sa Lúčnica intenzívne venuje prípravám veľkolepého projektu s hudobnou skupinou IMT Smile, s ktorou vystúpia v Bratislave a v Košiciach v decembri tohto roku.

Lúčnica a deti 2014
Predstavenie pre verejnosť: 23.10.2014 o 18:00 h. Istropolis, Bratislava
Predstavenie pre školy: 24.10.2014 o 11:00 h. Istropolis, Bratislava (organizované)

Vstupenky: www.ticketportal.sk

Lucnica a deti

Zdroj: Anna Tásler-Onderková – PR manager