Linka bezpečí usporadúva zbierku na podporu dovolatelnosti!

Linka bezpečí působí v České republice letos již dvacet let, letos však prochází nelehkým obdobím díky nedostatku finančních prostředků. V průběhu roku proto probíhá veřejná sbírková akce, která se letos zaměřuje na získání prostředků pro posílení dovolatelnosti svých klientů na Linku.

Podpořit Linku bezpečí může nyní každý příspěvkem 50 Kč v akci Pomáhat dětem? To se nosí! Za něj dárce získá placku nebo 3D samolepku s motivem loga Linky bezpečí, které představuje deset příběhů s dobrým koncem. Akce začala v pondělí 26. května 2014 a potrvá po celý červen. Zájemci však mohou kdykoliv přispět Lince i tradičním způsobem, a to dárcovskou DMS nebo převodem finančního daru na účet.

Linka bezpečí připravila do letošní sbírkové akce kromě připínacích placek 3D samolepky s deseti různými motivy příběhů s dobrým koncem. Každý předmět má pak i svůj hlubší význam. Symbolizuje jeden přijatý hovor na Lince bezpečí, na který organizace potřebuje získat 50 Kč. Příběhy jednotlivých sbírkových předmětů  naleznete také na www.klublinkyvbezpeci.cz.

Sbírkové předměty lidé mohou za příspěvek 50 Kč získat u tradičních partnerů Linky bezpečí – Telefonica O2, dále ve finančních centrech Era, na pobočkách České pojišťovny, v obchodních domech IKEA a u vybraných zaměstnavatelů, firemních dárců Linky bezpečí jako jsou Pražská energetika, Skanska a Bayer.

Doufáme, že i tato sbírková akce přispěje ke splnění našeho cíle vybrat na tento rok pro Linku bezpečí provozně potřebných 5 milionů korun,“ říká ředitel Linky bezpečí Richard Schinko.

Veřejnou sbírkou se tento rok Linka bezpečí zaměřuje na zlepšení dovolatelnosti klientů na svou centrálu. Linka bezpečí již 20 let pomáhá dětem v nesnázích, bezplatně a v nepřetržitém provozu. Uplynulý rok každodenně přijala až 650 hovorů. Bohužel do začátku roku 2014 byla Linka bezpečí nucena z finančních důvodů omezit kapacitu konzultantů, a proto se letos na linku dovolá méně dětí než v letech minulých. Na hlavní odpolední směně pracují pouze čtyři až pět konzultantů místo ideálních sedmi, k podobným úpravám došlo i v dopoledním a nočním provozu. Na linku se proto nyní dovolá pouze jedno dítě ze tří.

Pomoci však může kdykoliv každý
– Jednorázová nebo pravidelná finanční pomoc na účet 3856680/0300
– Jednorázová DMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777
– Roční DMS ROK LINKABEZPECI na číslo 87 777, kdy dárce může přispívat Lince bezpečí každý měsíc.
– Cena jedné DMS je 30 Kč, Linka bezpečí obdrží 28, 50 Kč. Při roční DMS je dárci částka 30 Kč automaticky odečtena každý měsíc.

O Lince bezpečí

Linka bezpečí je nejdéle fungující linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku!

Linka bezpečí svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na telefonním čísle 116 111, je bezplatná, funguje 24 hodin denně, každý den v roce a je zcela anonymní – na Lince se nezobrazují telefonní čísla a volaný se nemusí představovat. Linka poskytuje kromě telefonické i e-mailovou a chatovou poradnu, přes které je také možné kontaktovat tým více než 100 vyškolených konzultantů. V oblasti metodiky práce s klienty a v oblasti vzdělávání konzultantů je Linka bezpečí vzorem pro ostatní dětské linky v Evropě.

Sdružení Linka bezpečí zajišťuje také telefonickou krizovou intervenci a poradenství Rodičovská linka 840 111 234, která funguje jako pomoc rodinným příslušníkům v krizové situaci, týkající se dětí, dospívajících a mladých dospělých.

K Lince bezpečí je možné se připojit i členstvím v Klubu Linky v bezpečíjako dobrovolník nebo ambasador ve svém kraji, okrese či městě. Více informací na www.klublinkyvbezpeci.cz.

Další informace naleznete na www.linkabezpeci.cz nebowww.pomoc-online.cz. Ve spojení s Linkou bezpečí také můžete zůstat na Facebooku www.facebook.com/Linkabezpeci nebo přes kanál YouTube www.youtube.com/SdruzeniLinkaBezpeci.

Dlouhodobými partnery podporujícími LB jsou Nadace O2, Era (skupina ČSOB) a Nadační fond Avast. Děkujeme. Poděkování za významný dar patří také Europe Easy Energy.

72_LinkaBezpeci_plakat_B2_14001

Zdroj: Rubikon PR