Letný workshop LETNÝ WORKSHOP!

Letný medzinárodný workshop MPhilms 2011 je určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí sa zaujímajú o film, fotografiu, performance a výtvarné umenie. Workshopu sa zúčastnia 20 vybraní uchádzači zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Českej republiky, ktorí sa pod vedením skúsených lektorov (profesionálov) hravou formou zoznámia s jednotlivými oblasťami umenia.

Jednotlivé workshopy budú zamerané na:
➢VIDEO A EXPERIMENTÁLNY FILM – lektor: Viera Čákanyová
➢FOTOGRAFIU – lektor: Juraj Fifik a Tomáš Manina
➢VÝTVARNÉ UMENIE – lektor: Mira Podmanická
➢PERFORMANCE – lektor: József Juhász R.

V rámci jednotlivých workshopov budú účastníci tvorivým spôsobom rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať vlastné nápady do finálnej podoby. Pomocou praktických cvičení sa zoznámia s jazykom a výrazovými prostriedkami filmu, fotografie, performance a výtvarného umenia. Teoretická aj praktická časť workshopu tak môže aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorá je, na rozdiel od iných krajín, vo vzdelávaní na Slovensku nerozvinutá, a to je mediálna výchova a všetko, čo s týmto pojmom súvisí.

Výsledkom práce jednotlivých účastníkov budú realizované performance, videofilmy, fotografie a výtvarné diela, ktoré budú prezentované 12. augusta na Letnom filmovom seminári 4 živly (www.4zivly.sk). 4 živly sú hlavným partnerom Letného workshopu MPhilms 2011 a prezentáciu sprevádza zaujímavá návštevnosť (cca. 200 ľudí), čo je výzvou aj pre účastníkov workshopu. Tvorcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu, ktorá môže byť podnetná v ich ďalšom smerovaní. Následne budú jednotlivé diela prezentované na webovej stránke www.mphilms.sk

Účastníci workshopu sa automaticky stávajú držiteľmi akreditácií, ktoré im umožňujú priamy vstup na celý program Letného filmového seminára 4 živly: PAMÄŤ, kde majú šancu zhliadnuť diela slovenskej a svetovej kinematografie s lektorskými úvodmi. Organizátori okrem odborného vedenia jednotlivých workshopov zabezpečia technické prostriedky potrebné k realizácii jednotlivých projektov (kamery, strižne, počítače atď.), a taktiež stravu a ubytovanie pre účastníkov.

Cieľové skupiny a aktivity:
Workshop je prioritne zameraný na ľudí vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s jednotlivými druhmi umenia. Veríme, že špecifickým programom garantovaným špičkovými odborníkmi, otvorenou atmosférou a inšpiratívnym miestom konania oslovíme čo najširšie spektrum mladých ľudí.

Časový harmonogram projektu:
4. – 14. august 2011 Letný workshop MPhilms 2011
11. – 14. august 2011 13. ročník Letný filmový seminár 4 živly: PAMÄŤ

Všetci 20 účastníci workshopu sa môžu zúčastniť filmových projekcií semináru. 12. augusta 2011 Premiéra filmov, prezentácia performance a vernisáž výstavy fotografií a výtvarných prác realizovaných účastníkmi Letného workshopu MPhilms 2011.

Spôsob výberu účastníkov workshopu:
V prípade záujmu posielajte prihlášky na e-mailovú adresu workshop@mphilms.sk. Do e-mailu napíšte svoj vek, adresu, telefónne číslo a pošlite jednostranovú esej o sebe, o svojom doterajšom vzdelaní, umeleckými skúsenosťami a zdôvodnite, prečo sa chcete zúčastniť Letného workshopu MPhilms 2011 a o ktorý máte prioritný záujem.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE 15. JÚL 2011. NAJNESKÔR 20. JÚLA BUDETE INFORMOVANÍ O ÚČASTI NA WORKSHOPE PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU ALEBO INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.MPHILMS.SK.

Cena: Účastnícky poplatok je 80,- Eur hradený na mieste po príchode. V cene je ubytovanie a 3x denne strava v Banskej Štiavnici od 4. do 14. augusta 2011, akreditácia na filmový seminár 4živly a technika potrebná k realizácii diel. Jedine cestovné si hradia účastníci.

Miesto konania: Letný workshop MPhilms 2011 sa bude konať v Banskej Štiavnici v priestoroch skautského domu (www.skautskydom.sk), čo je multifunkčný dom v centre Banskej Štiavnice. V penzióne skautského domu sa ubytujú všetci účastníci, lektori aj organizátori workshopu. V ďalších priestoroch domu sa vytvoria jednotlivé pracoviská (strižne, ateliéry atď.). Strava pre všetkých zúčastnených bude zabezpečená v neďalekej reštaurácii v centre mesta, raňajky priamo v dome.

LETNÝ WORKSHOP MPHILMS 2011
TÉMA: PAMÄŤ
4. – 14. 8. 2011, Banská Štiavnica – Skautský dom
autori a producenti projektu: Marek Leščák a Mátyás Prikler
koordinátorka workshopu: Katarína Krnáčová

Zdroj: MPHILMS 2011
Publikoval: Redakcia GREGI.NET