Let It Roll open air Czech: Bude naposledy na pískovnì Oplatil!

S potìšením oznamujeme, že Let It Roll Open air festival bude tento rok opìt hostit pískovna Oplatil ve Starých Žďánicích u Pardubic. Letošní ročník s sebou oproti minulému roku přinese i pár zmìn.

Bìhem náročných jednáních s úřady nebylo jisté, jestli se ve Starých Žďánicích Let It Roll vùbec odehraje. Situace se vyhrotila natolik, že jsme byli nuceni uvažovat o celkové zmìnì místa. Vše dopadlo pro letošek naštìstí dobře, jelikož po urputném vyjednávání nám nakonec obec a majitelé pozemkù vyšli vstříc a krásná lokalita pískovny Oplatil bude opìt dìjištìm nejvìtší drum&bass/dubstep události roku.

piskovna Oplatil

Vzhledem k právì probíhajícímu prodeji polostrova, kde se konal LIR loni, jsme nuceni se přesunout zpìt na přilehlou louku, která byla dìjištìm prvních tří Let It Roll festivalù. Po zkušenostech z minulých let budeme připraveni na možnou nepřízeň počasí, např. nìkolika tisíci m² gumových podlah.

Jisté ovšem je, že se letošní ročník naposledy uskuteční ve Starých Žďánicích. Na příští rok Vám zajistíme stejnì kvalitní a zajímavou lokalitu jako je právì pískovna Oplatil. Vìříme ale, že si s námi letos festival se skvìlou koupačkou užijete stejnì maximálnì, jako v minulých letech.

LIR

Zdroj: LiR
Publikoval: Redakcia GREGI.NET