Legendy poľského divadla v Štúdiu 12!

Prednáškou významnej divadelnej kritičky Dr. Anny Ró¿y Burzyñskej pokračuje cyklus večerov o súčasnom poľskom divadle.

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave organizuje 20. januára 2012 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave prednášku Dr. Anny Ró¿y Burzyñskej. Rozprávať bude o vplyve legendárneho poľského režiséra Tadeusza Kantora na súčasné divadlo v Poľsku a Európe.
Súčasťou večera bude projekcia záznamu inscenácie Wielopole Wielopole.

Polske divadlo Tadeusz Kantor

Tadeusz Kantor (1915 – 1990) je ,,najsvetovejším z poľských umelcov a najpoľskejším z umelcov svetových“. Patrí medzi najväčších a najzaujímavejších režisérov našich čias. Bol tzv. totálnym umelcom – maliarom, režisérom, básnikom, scénografom, tvorcom happeningov, hercom. Jeho najznámejšie predstavenie Umarla klasa (Màtva trieda), ktoré vzniklo v jeho slávnom divadle Cricot 2, bolo vyhlásené za najlepšie predstavenie 20. storočia. Kantorove predstavenia akoby boli oživením starých fotografií v rodinnom albume. Vyvolávali z pamäte zabudnuté miesta, ľudí. Miešali veselé s bolestným, absurdné s ľudským. Boli to len jeho vlastné spomienky, ktoré nechal ožiť v krásnych divadelných obrazoch, a napriek tomu dokázali osloviť ľudí na celom svete.

Anna Ró¿a Burzyñska (1979) je poľská divadelná kritička. Pôsobí na Jagielloñskej univerzite v Krakowe. Spolupracuje s divadelnými časopismi Didaskalia, Notatnik Teatralny a Teatr. Orientuje sa na nemecké a poľské divadlo.

Súčasné poľské divadlo je cyklus prednášok, ktoré sa zameriavajú na významnejších poľských režisérov po roku 1950. Do konca júna 2012 chce laickej i odbornej verejnosti prostredníctvom prednášok a prezentácie obrazových materiálov priblížiť život i tvorbu takých osobností ako Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Swiniarski, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski alebo Grzegorz Jarzyna.

Projekt vznikol v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a Poľského inštitútu v Bratislave.
Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka.
Vstup voľný.

Zdroj: Štúdio 12 – priestor pre novú drámu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET