Laureátka Ceny Oskára Čepana 2020 Daniela Krajčová bude vyšívať s ukrajinskými ženami a matkami, vznikne tak výstava Obrúsok/Cерветка/Servetka

Laureátka Ceny Oskára Čepana 2020 Daniela Krajčová pripravuje procesuálno-participatívny projekt, ktorého výstupom bude výstava Obrúsok/Cерветка/Servetka. Ide o cyklus workshopov, ktoré výtvarníčka bude viesť spolu s Ukrajinkou Annou Dudik, počas nich sa budú stretávať s ukrajinskými ženami, mamami a spoločne vyšívať.

Predlohou im budú látky s vytlačenými autorskými linorytovými grafikami Daniely Krajčovej. V rámci procesu je dôležitý spoločne strávený čas, komunikácia, zdieľanie, porozumenie, podpora a princíp komunity. Finisáž sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2022 o 17.00 hod. v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania v Pistoriho paláci v Bratislave; kurátorkou je Jana Babušiaková. Realizácia projektu je súčasťou ceny pre laureátku. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„Každý laureát či laureátka má možnosť rozhodnúť sa pre prezentačný formát, ktorý zvolí. Pod vplyvom okolností sa Daniela rozhodla prezentáciu svojej tvorby poňať dynamicky – ako výsledok workshopov, vedených ňou a ukrajinskými matkami, hľadajúcimi na Slovensku azyl pred vojnou. Diela, ku ktorých vzniku bude viesť spoločne strávený čas, budú výsledkom participatívneho úsilia a kolektívneho autorstva a verejnosti sa vcelku predstavia v závere série autorských dielní koncom apríla. Ide o autentické gesto vyjadrenia spolupatričnosti a podpory, ktoré je v jadre blízke autorkinej tvorbe ako takej,“ povedala v mene hlavného organizátora riaditeľka Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Daniela Krajčová prostredníctvom svojej tvorby skúma témy materstva, aké sú pocity matiek na materskej, ako ich materstvo sociálne a profesijne ovplyvňuje. Tentokrát sa snažila sústrediť viac na symbolické vyjadrenie vzťahu matky a detí a to cez dennú rutinu. „Keď však pred pár týždňami začala vojna na Ukrajine a na Slovensko začali prichádzať hlavne ženy a deti, celá táto moja téma sa mi zdala byť zbytočná, nepatričná, ak sa v nej aspoň nejakým symbolickým gestom neodzrkadlí príchod ukrajinských matiek s deťmi, ktoré museli svoj domov zo dňa na deň opustiť a hľadať nový domov v cudzej krajine,“ opísala svoje vtedajšie úvahy výtvarníčka.

Daniela Krajčová sa s Annou Dudik zoznámila náhodou. Mladá Ukrajinka prišla na Slovensko spolu so svojou mamou a dvoma malými (5r., 3r.) deťmi. „Anna mi hovorila o výšivke a vtedy prišiel nápad ponúknuť látky potlačené mojimi obrázkami ako podklad na vyšívanie pre ženy (nielen) z Ukrajiny. Aby mali možnosť stretnúť sa, porozprávať sa, spolu niečo tvoriť, spoznať iné slovenské ženy/matky,“ povedala. 

Výtvarníčka sa rozhodla spojiť obe techniky – svoje linorytové tlače na bavlnené a ľanové plátno s Anninými výšivkami. Tematické prepojenie videla cez predmety každodenného použitia, ktoré boli v jej obrázkoch prítomné už aj pred tým, no odrazu nadobudli nový rozmer – stali sa „vzácnymi“ predmetmi, ktoré tieto ženy potrebujú a zháňajú do svojich nových, provizórnych domovov v cudzej krajine.

„Vysvetlila som jej obsah/tému mojich obrázkov, aby na ne vedela lepšie zareagovať. Páčilo sa mi, že Anna hľadá vo výšivke nielen regionálnu príslušnosť, ale aj príbeh, odkaz. Ostatným ženám prinesie techniku, ktorú možno už aj poznajú, je im blízka. Chápe ich pocity, pretože sama je v rovnakej situácii. Myslím, že na tých workshopoch ide aj o spoločne prežitý čas, vzájomné spoznanie sa, zdieľanie, nie len o výsledok,“ doplnila Daniela Krajčová, ktorá bude na všetkých workshopoch prítomná.

Rozhodli sme sa pre formu procesuálneho participatívneho projektu, ktorého výstupom je výstava. Tá je prirodzeným výstupom workshopov s ukrajinskými ženami. Ide v nich o spoločne strávený čas, komunikáciu ale aj individuálne vyjadrenie prostredníctvom tradičnej techniky a kolektívnych ženských ručných prác. Výstava sa pritom dynamicky mení spoluúčasťou konkrétnych žien a zapĺňaním látok výšivkami,“ uviedla kurátorka výstavy Jana Babušiaková.

Projekt organizujú Nadácia – Centrum súčasného umenia a Cena Oskára Čepana v spolupráci s komunitnými priestormi, v ktorých sa budú workshopy konať, so Staromestským centrom kultúry a vzdelávania Pistoriho palácRodinnými centrami Kramárik a Ráčik.

Workshopy Kramárik:
piatok 08. 04. 2022 16.00-18.00
utorok 12. 04. 2022 16.00-18.00
utorok 19. 04. 2022 16.00-18.00
utorok 26. 04. 2022 16.00-18.00

Workshopy Pistoriho palác:
piatok 15. 04. 2022 9.00-11.00
piatok 22. 04. 2022 9.00-11.00

Workshopy Ráčik:
štvrtok 14. 04. 2022 od 9.00 do 11.00

(Registrácie sú nutné z kapacitných dôvodov, na adrese daniela.krajcova@gmail.com

Daniela Krajčová (1983, Žilina) v roku 2008 absolvovala Katedru intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2014 ukončila aj doktorandské štúdium. V roku 2010 zároveň na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vyštudovala animovaný film. V centre jej záujmu sú sociálne ladené umelecké projekty. V tvorivom procese využíva experimentálne dokumentárne stratégie, animáciu, kresbu, maľbu, inštaláciu. Vďaka participácii a orálnej histórii skúma slovenskú spoločnosť a jej dejiny, napr. v súvislosti s židovskou históriou či spomienkami na kolektivizáciu (Salamandry, 2013; Samozásobovacia jednotka, 2015). Zaujímala sa o tému imigrácie vo Francúzsku (Dĺžka podnájmu, 2008) alebo podmienky slovenských opatrovateliek v Rakúsku (Do Viedne, 2018). Vo viacerých participatívnych projektoch pracovala s utečencami a utečenkyňami na Slovensku (Slovenčina pre žiadateľom o azyl, 2009; Manual SK, 2015; Obrusy, 2016). S Otom Hudecom realizovala pariticipatívny projekt s rómskymi deťmi Projekt Karavan (2013-2019). V najnovších prácach skúma, ako deti využívajú verejný priestor a zaujíma sa o skúsenosti mám a rodín s deťmi (Za zábradlím, 2020; Anonym, 2020; Playsights, 2020; Zdieľané nite, 2020; Dózička, 2021; Pod stromami, 2021). V roku 2016 sa stala finalistkou a v roku 2020 laureátkou Ceny Oskára Čepana.


Cena Oskára Čepana
je určená vizuálnym umelcom/umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. 

www.oskarcepan.sk
www.facebook.com/CenaOskaraCepana/
@oskarcepan

Zdroj: TS