Lákavý februárový kød!

V novom kød-e si môžete prečítať rozhovor s herečkou Szidi Tobias, dlhoročnou členkou Divadla Astorka Korzo ’90 a novou posilou súboru Činohry Slovenského národného divadla.

Trojlístok recenzií reflektuje nové inscenácie v Dezorzovom lútkovom divadle, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, ako aj  dve tanečné premiéry Debris Company. Redakcia časopisu kød sa vo februári rozšírila o odbornú redaktorku Zuzanu A. Ferusovú.

Nová rubrika Kaleidoskop ponúka prehľad najzaujímavejších noviniek z oblasti divadla na Slovensku. Napríklad upozornenia na výnimočné divadelné projekty, prelomové udalosti v kultúre, ocenenie niektorých našich súborov, divadelníkov a divadelníčok, hosťovanie svetoznámych umelcov na našich scénach alebo na pripravované divadelné projekty.

Hneď na úvod si môžete prečítať exkluzívny rozhovor s herečkou Szidi Tobias, ktorá sa po dlhoročnej činnosti v Divadle Astorka Korzo ’90 stala len nedávno členkou súboru Činohry Slovenského národného divadla. Recenzie sa venujú monodráme Jána Mistríka v MDPOH, z bábkového sveta píšeme o novinke v Dezorzovom lútkovom divadle a nezabúdame ani na súčasný tanec, ktorý hneď dvomi premiérami obohatilo Debris Company.

Prinášame vám opäť zaujímavé postrehy z rôznych oblastí divadla, ako napríklad príspevok Zoje Mikotovej o tabu v divadle nepočujúcich. Takisto predstavujeme novú publikáciu Divadelného ústavu o performatívnom umení. Ako lahôdku pre operných fajnšmekrov prinášame rozhovor s operným režisérom Christofom Loyom.

Rozšírený priestor nám, samozrejme, umožňuje aj väčší priestor na fotografie a texty v iných rubrikách. A to všetko za nezmenenú cenu! A aby sme vás ešte viac potešili, znížili sme ceny ročného predplatného na súčasných 16 eur (resp. 15 eur pre študentov a dôchodcov). Pre predplatiteľov sme takisto pripravili bonus v podobe vstupeniek či knižiek divadelných hier.

Mesačník kød – konkrétne ø divadle je jediným divadelným časopisom svojho druhu na Slovensku. Od marca 2007 ho vydáva Divadelný ústav Bratislava. Časopis dáva priestor divadelnej kritike a zároveň je i platformou pre vyjadrenie tvorcov. Vo svojich rubrikách predstavuje najnovšie inscenácie, profily osobností, reflexie a tendencie divadelného umenia prostredníctvom recenzií, kritík, esejí, diskusií, ankiet a rozhovorov. Autormi textov sú renomovaní slovenskí divadelní teoretici
a praktici.

V kød-e čitatelia nájdu aj informácie o zahraničnej divadelnej scéne, komentáre a postrehy na tému kultúrnej politiky, zaujímavé články z divadelnej teórie a histórie a úryvky z divadelných hier.

Časopis je okrem iného priestorom na propagáciu aktivít a projektov Divadelného ústavu
a všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku. Čitateľov poteší nielen zaujímavým obsahom, ale takisto modernou grafikou a množstvom fotografií.

PREDAJNÉ MIESTA

ARTFORUM
Kozia 20, 811 03 Bratislava
Bottova 2, 010 01 Žilina
Mlynská 4, 040 01 Košice

HUMMEL MUSIC
Klobučnícka 2, 811 02 Bratislava

KLAPKA.SK
Grosslingova 32, 811 09 Bratislava

Kníhkupectvo DUMA
Dušan Majer, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica

Kníhkupectvo Christiania
Hlavná 105, 080 01 Prešov

MARTINUS
Obchodná 26, 811 06 Bratislava

MUSIC FORUM
Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava

Predaj časopisu kød zabezpečuje Informačné centrum a kníhkupectvo Divadelného ústavu IC Prospero v Bratislave na Jakubovom nám. 12, pokladne profesionálnych divadiel po celom Slovensku a predajne distribučnej siete tlače Mediaprint Kapa.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute