Kulturní Pecka: Pohľad do zákulisia!

Pecka rozvířila vody na trhu časopisù zadarmo. Ukázala, že zadarmo neznamená lacinì. Mnoha lidem pomohla najít jejich hranice. Možná i proto je fajn si ji občas přečíst.

josef_svejda

Psaní o kultuře má smysl vždy. Z každého článku je poznat, že autoři píší do Pecky s nadšením. Právì tady je její výjimečnost. Každé číslo je tematicky zamìřeno, čímž se liší od ostatních časopisù. Pecka je výjimečná díky svobodì, kterou redaktorùm nabízí. Pro čtenáře je výjimečná, protože její úroveň převyšuje cenovou hodnotu. Karel Hejkrlík, redaktor říká: „Je zadarmo, což je pro mì nejzásadnìjší – dostane ji za stejnou cenu boháč i žebrák.“

kp_tesnov_kampa

Kulturní Pecka udržuje čtenáře informovaného. V silách Pecky není (už kvùli rozsahu a jejímu nekomerčnímu základu) podávat zprávy o všem, co se kolem dìje. To dùležité se v ní ale vždy objeví, stejnì tak jako rùznorodé střípky ze všech možných umìleckých koutù. Pecka mùže sloužit jako základní orientační materiál, jako ani ne náročné, ale ani ne banální čtení. Nejen pro každého divadelníka, estetika, architekta či designéra, ale vùbec pro všechny lidi, kteří jsou přemýšliví a jsou rádi v obraze.

fotoatelier_na_united_islands_201

Pecka je na první pohled jiná, obsah se dá všemožnì interpretovat, nepohybuje se po vymezeném prostoru a ráda experimentuje. Ráda se liší. Provokuje ostrými tématy, která zírají na čtenáře a čtenář na nì, a kupí stéblo za stéblem v úzkém prostoru alternativy, do nìhož se mnohým tak špatnì trefuje a málokdo se do nìj vejde. A človìk ji najde, když ji hledá. Ne naopak, ale tak, přesnì tak.

kulturni_pecka_2011_listopad_titulka

Pecka je exot mezi pražskými časopisy, a to je dobře. Je v pravém smyslu alternativou, nebojí se otisknout i ty nejšílenìjší vìci, chápe se originálních témat a na svých stránkách nabízí ojedinìlý kulturní remix. Kulturní Pecka je klíčová dírka do jiné, mnohem pestřejší kultury, se kterou se v ostatních časopisech setkáte jen zřídka. Dívejte se touto klíčovou dírkou často a pozornì, je to zajímavá podívaná.

Info do partylistu – 3 roky Kulturní Pecky
JEJICH NAROZENINOVÝ VEČÍREK
3 roky Kulturní Pecky
Klubovna 2. patro
Dlouhá 37, Praha 1
čt 14. 6. 20:00
vstup zdarma

Zdroj: Lubor Čížek
Publikoval: Redakcia GREGI.NET