Kult Vandit by Paul van Dyk!

Není umìní bez umìlcù – takové je hlavní motto svìtoznámého labelu Vandit, který založil Paul van Dyk před třinácti lety v Berlínì. Tato trance / techtrance značka se krátce po svém založení dostala do podvìdomí nejen DJù ale i fanouškù pořádnì našlápnuté hudby a dnes o ní mùžeme mluvit jako o kultovní záležitosti, která je zárukou kvality a profesionality.

Pod její křídla spadá jak produkce tìch nejlepších svìtových trancových umìlcù tak vlastní rádiová show a vyhlášené mejdany.

VANDIT

Label – Vandit je velmi žádaným útočištìm všech, kteří ve svìtì taneční hudby nìco znamenají. Svým členùm totiž zajišťuje kompletní servis – od skvìlé reklamy a exkluzivnímu bookingu až po komplexní realizaci desek. V roce 2008 Vandit vstoupil do digitálních vod a dal tak vzniknout novému sub-labelu Vandit digital. Díky tomu se základna jeho oveček rozšířila o nové talenty, jejichž hudba se díky internetovým distribučním sítím dostává takřka okamžitì na harddisky DJù i kluberù po celém svìtì. Ostatnì díky portálu Beatport si mùžete sami poslechnout, jak zní aktuální produkce z dílny labelu Vandit: https://www.beatport.com/en-US/html/content/label/detail/9311/vandit

Paul Van Dyk

Před dvìma lety navíc došlo k navázání spolupráce Vanditu se stejnì proslulým holandským labelem Armada. Na svìtové taneční scénì tak vzniklo spojenectví dvou gigantù, ze kterého pramení neskutečné množství nápadù a tanečních hitù.

V současnosti patří mezi nejzářivìjší jména labelu Vandit (kromì Paul van Dyka) Armin van Buuren, Alex M.O.R.P.H, Giuseppe Ottaviani, Kuffdam & Plant, 4 Strings, Aly & Fila, Josh Gabriel, Orla Feeney a další.

Rádiová show – Pod hlavičkou Vanditu funguje také populární rádiová show, v rámci které se v prùbìhu dvou hodin představují ti nejlepší z Vandit records a jejich kamarádi. Tuto relaci mùžete exkluzivnì ladit i na vlnách českého Danceradia a to vždy v pátek od 20 hodin! Více informací naleznete na https://www.danceradio.cz

PVD

Zdroj: PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET