Kresťania, židia, láska, konflikt, násilie. Násilie? Netolerujeme!

Milí priatelia Opery SND, už túto nedeľu sa Opera SND predstaví s odvážnou a výsostne aktuálnou premiérou, na ktorej by ste určite nemali chýbať! 

Prvá scéna zásadne odmieta akékoľvek prejavy násilia, utláčania, rasových rozdielov, zločiny proti ľudskosti. Do dramaturgického plánu preto zaradila operu francúzskeho skladateľa Jacqua Fromentala Halévyho ŽIDOVKA, ktorá príbehom plným strachu, nenávisti a násilia reflektuje na aktuálnosť tejto témy v dnešných dňoch.
v nedeľu 9. apríla 2017 budete mať príležitosť stať sa svedkami príbehu dvoch mladých ľudí – kresťana Léopolda a židovky Rachel, ktorých rozdeľuje práve to, čo by malo ľudí spájať – láska, viera. V rozšírenom vnímaní posolstva tohto diela je hrozivý obraz intolerancie, fanatizmu a nenávisti, brániaci akémukoľvek porozumeniu a ľudskej spolupatričnosti, obraz naliehavo aktuálny práve v súčasnosti. Toto dielo v režijnom poňatí Petra Konwitschného nadobúda úplné iný rozmer a zaručene vo Vás zarezonuje.
Nedajte si ujsť premiéru najnovšej inscenácie v repertoári Opery SND, ktorú uvedieme v nedeľu 9. apríla 2017 o 17.00 h v Sále opery a baletu novej budovy SND. Tešíme sa na Vás!
Pokiaľ uprednostňujete rezerváciu vstupeniek, sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2 204 72 289 alebo na adrese rezervacie@snd.sk.
Zdroj: SND