KREATIVITU NEMÔŽETE VYČERPAŤ! ĎEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA CIRKEVNOM KONZERVATÓRI

Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 27. januára 2024 na Beňadickej ul. č. 16 v Bratislave.

Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa uchádzači dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch, o prijímacích skúškach ako aj základné informácie o programe Erasmus+, ktorý sprostredkúva našim žiakom štúdium v zahraničí. Súčasťou dňa otvorených dverí bude aj spoločná prehliadka budov.

Cirkevné konzervatórium v Bratislave rozvíja talentovaných mladých ľudí v oblasti spevu, hry na hudobné nástroje a hudobno-dramatického umenia. Štúdium v rôznych formách (denné štúdium, štúdium jednotlivých predmetov, špecializačné štúdium) ponúka žiakom individuálny prístup, vysokú umeleckú a pedagogickú profesionalitu učiteľov. Škola je vyhľadávaná aj kvôli kreatívnemu, tolerantnému a empatickému prostrediu. V snahe odovzdať žiakom kresťanské hodnoty, úctu k životu, k sebe samému a k umeniu škola pravidelne organizuje aj duchovné obnovy, prednášky, školské sväté omše a rôzne charitatívne podujatia.

Cirkevné konzervatórium poskytuje žiakom kvalitnú odbornú prípravu pre umeleckú prax alebo ďalšie štúdium na vysokej škole. Pravidelne sprostredkúva študentom účasť na rôznych domácich a medzinárodných súťažiach, workshopoch a seminároch s renomovanými umelcami. Je prvým konzervatóriom na Slovensku, ktoré získalo dlhodobú akreditáciu Erasmus+ (do roku 2027) umožňujúcu žiakom vzdelávať sa v zahraničí prostredníctvom rôznych stáží, pobytov, majstrovských kurzov a iných mobilít. Súčasťou školy sú aj koncertné sály, divadelné priestory, vlastné divadelné a dabingové štúdio. Škola má mnoho známych a úspešných absolventov doma i v zahraničí (Pavol Bršlík, Mária Čírová, Eva Šušková, Dárius Koči, Lesana Krausková a i.).

HARMONOGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

. – .  
Registrácia účastníkov (Beňadická 16)

. – .   
Prezentácia školy, diskusia, informácie k prijímacím skúškam (Koncertná sieň, Beňadická 16)  

. – .  
Spoločná prehliadka priestorov (Beňadická 16, Beňadická 38/A) 

. – .     
Individuálne konzultácie (Beňadická 16, Beňadická 38/A)
Písanie cvičných testov z hudobnej teórie/dejín hudby/kultúrno-umeleckého prehľadu (Beňadická 38/A)

Zdroj: TS