Košice 2013: V Košiciach štartujú ďalšie investičné projekty, ktoré zmenia tvár mesta!

Amfiteáter, Ulička remesiel a výmenníky SPOTs sú ďalšie investičné projekty v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 (EHMK), ktoré úspešne prešli kompletným administratívnym procesom súťaže na zhotoviteľov stavby. Dnes boli objekty oficiálne odovzdané víťazným spoločnostiam, ktorými sú Inžinierske stavby, a. s., PKB invest, s. r. o. a APS Alkon, a. s.

„Dnešným dňom sme spustili rekonštrukcie ďalších troch objektov, ktoré sú investičnými projektmi Európskeho hlavného mesta kultúry. Po najväčších a najvýznamnejších, ktorými sú Kasárne/Kulturpark a Kunsthalle, sme dostali súhlasné stanoviská k priebehu verejného obstarávania aj na projekty SPOTs, Amfiteáter a Ulička remesiel a mohli sme podpísať zmluvy so zhotoviteľmi stavieb. Už teraz môžeme povedať, že sme využili ponúknutú šancu zo strany Európskej komisie a vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry, meníme Košice na krajšie mesto, lepšie pre život“, konštatoval primátor mesta Košice Richard Raši.

prestresenie javiska A 02.jpg

Aby mesto lepšie fungovalo, potrebuje vhodné prostredie. Aj preto patrí transformácia verejného priestoru a vytvorenie zón, kde sa môžu obyvatelia mesta stretávať a tráviť voľný čas, medzi hlavné ciele projektu Košice 2013. „Parky, amfiteáter ale nakoniec aj ulica – Ulička remesiel, ponúknu ľuďom okrem oddychu aj priestor pre kultúrnu a umeleckú produkciu, čomu je samozrejme nutné prispôsobiť aj niektoré ich technické parametre,“ uviedol na margo ich nevyhnutnej rekonštrukcie spoluautor víťazného projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Michal Hladký.

prestresenie javiska A 03.jpg

Amfiteáter bol dlho jedným z najkomplikovanejších projektov, najmä pre časový sklz, ktorý bol spôsobený vysúťaženým, ale finančne absolútne nereálnym projektom v minulosti. Mestu sa ale podarilo nájsť reálnu podobu aj pre tento projekt a v minulosti známe dejisko kultúrnych podujatí bude opäť slúžiť svojmu účelu. Z chátrajúceho amfiteátra sa v Košiciach stane multifunkčný otvorený priestor, určený pre masové kultúrne, športové a filmové podujatia. Zrekonštruovaný bude hlavný vstup do areálu, úpravami prejde javisko aj hľadisko, obnoví sa ozvučenie a bude nainštalovaná nová video technológia. Projekt v hodnote 926 100 eur bude realizovať spoločnosť APS Alkon, a. s.

prestresenie javiska A 01.jpg

Ulička remesiel je ďalším investičným projektom Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, ktorý tento pondelok vstupuje do realizačnej fázy. Ulice Rumanova, Vodná, Podtatranského, Mlynská, Stará Baštová a Hrnčiarska sú tradičnou umeleckou štvrťou mesta Košice, disponujúcou výbornou polohou a autentickým prostredím, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie turisticky atraktívnej zóny. Doteraz jej ďalšiemu rozvoju bránil predovšetkým nedostatok financií na rekonštrukciu rozbitej dlažby a verejného osvetlenia, na osadenie prehľadného značenia od Hlavnej ulice a najmä nedostatočná garancia bezpečnosti vo večerných hodinách. Vďaka projektu sa situácia do konca roka zmení.

Exterier_01.jpg

Investícia vo výške 884 703,20 eur, ktorú bude realizovať víťaz verejného obstarávania Inžinierske stavby, a. s., bude zameraná na vytvorenie optimálneho prostredia pre rozvoj umenia a kultúry. „Zrekonštruujeme dlažbu, verejné osvetlenie a zriadime kamerový a monitorovací systém a nášľapný navigačný systém. Rekonštrukciou Uličky remesiel atraktívne prepojíme Hlavnú ulicu s ďalším investičným projektom, Kunsthalle. Nielenže tým rozšírime centrum mesta, ale ponúkneme ďalšiu atraktívnu zónu, ktorá bude využívaná počas mnohých kultúrnych aktivít v rámci Dní mesta Košice, Noci múzeí alebo Bielej noci a tiež vznikajúcich v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v rámci programu Terra Incognita,“ spresnil primátor Košíc Richard Raši.

Exterier_03.jpg

Súčasne s rekonštrukciou Uličky remesiel bude v lokalite Východoslovenská vodárenská spoločnosť realizovať výmenu vodovodných a kanalizačných sietí tak, aby na konci roka 2012 bola kompletne zrekonštruovaná a pripravená plnohodnotne sa zapojiť do aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Vzhľadom na rozsah prác je potrebné rátať s úplnou dopravnou uzáverou a s obmedzeniami pre peších na uliciach: Hrnčiarska, v úseku Mlynská – Vodná ulica; Vodná, v úseku Štefánikova – Jesenského ulica; Rumanová, v úseku od lávky po Jesenského ulicu. Obmedzenia dopravy sú platné do 31. 12. 2012.

interier_01.jpg

Výmenníky – SPOTs sú prvým investičným projektom EHMK, ktorého časť je už dokončená. „Hlavným zámerom projektu SPOTs je šírenie kultúry do okrajových častí mesta, revitalizácia sídlisk a zapojenie obyvateľov do umeleckých a kultúrnych podujatí nielen počas roka 2013, ale i po ňom,“ priblížila úlohu projektu výkonná manažérka n. o. Košice 2013 Blanka Berkyová. Ako spresnila, súčasťou projektu je premena nepoužívaných výmenníkových staníc na komunitné centrá, tzv. kultúrne body okraja. Dva výmenníky na Terase sa už zmenili na takéto kultúrno-spoločenské centrá a našli si svojich priaznivcov. Každý z výmenníkov je pritom zameraný na špecifickú oblasť a inak to nebude ani v prípade ďalších štyroch, ktorých rekonštrukcia dnes štartuje.

View05_ulicka_remesiel.jpg

Výmenník na Ľudovej ulici bude zameraný na podporu nových mestských kultúr, inline korčuľovanie, indoor skateing, hip-hop, breakedance, súťaže a filmové predstavenia. Výmenník na Važeckej ulici bude orientovaný na multimediálne tvorivé dielne, tanec, hudbu, prvky alpinistickej subkultúry. Vo výmenníku na Štítovej bude možné navštíviť výtvarné a keramické dielne, výstavy, filmové predstavenia, workshopy a semináre. Výmenník na Wuppertálskej ulici bude slúžiť pre tvorivé dielne, semináre, diskusné fóra v oblasti kultúry a art-gardening.

View07_ulicka_remesiel.jpg

Celková hodnota rekonštrukcie výmenníkov, ktorú bude realizovať spoločnosť PKB invest, s. r. o., je vo výške 1 322 458, 24 eur. V rámci rekonštrukcie bude realizovaná kompletná rekonštrukcia objektov, vytvorenie multifunkčných miestnosti pre kultúrno-spoločenské aktivity a zázemia pre personál a návštevníkov, úprava striech pre ich funkčné využitie a tiež terénne a sadové úpravy okolia.

View02_ulicka_remesiel.jpg

V súvislosti so stavebnými prácami, ktoré sa v týchto dňoch rozbehli v Košiciach, primátor mesta Richard Raši oslovil občanov otvoreným listom a požiadal ich o porozumenie. “Rekonštrukcie takéhoto rozsahu sú, samozrejme, počas ich trvania spojené aj s určitým nepohodlím. Súčasťou stavebných prác je vždy hluk, prach, pohyb stavebných mechanizmov, teda nepríjemný ruch, ktorý je však nevyhnutný. Košičania, prosím vás o pochopenie a podporu, pretože meníme mesto k lepšiemu a robíme to pre vás, vaše deti a vnúčatá,” uviedol.

Zdroj: Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry
Publikoval: Redakcia GREGI.NET