Koráliky nielen z klokoča v SNM.

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum 5. novembra 2015 o 17.00 otvorí výstavu Koráliky nielen z klokoča. Za nezvyčajným názvom sa skrýva netradičný spôsob využitia semien a plodov pri tvorbe ozdôb a šperkov, ktorý odhalí ich netušenú a často skrytú krásu. Výstava na Vajanského nábreží 2 v Bratislave potrvá do 31. januára 2016.

Ľudia sa skrášľovali odjakživa. Maľovali sa, obliekali do pestrých odevov a od najstarších čias sa okrem koží zvierat, kostí a peria zdobili aj výtvormi z kvetov, listov, semien a plodov rastlín. Orechy, žalude, bukvice, kukurica, fazuľa, čerešňové či slivkové kôstky, ale aj klokoč, olejník, koralník, ružencovec, entada, mukuna či manilkara a pod., boli v tejto oblasti oddávna vyhľadávaným materiálom.

Prírodovedné múzeum pripravilo návštevníkom pestrú paletu exponátov – od historických ozdôb afrických domorodcov či amerických Indiánov, ktoré zapožičalo Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Praha a SNM-Etnografické múzeum v Martine, až po rozmanité šperky súčasných tvorcov, ktoré poskytlo 22 súkromných zberateľov a 13 autorov. Výstavu spestrujú úžitkové predmety z plodov tekvíc a paliem, malá kolekcia modlitebných šnúr a ružencov, stručný prehľad etických princípov z pohľadu ochrany prírody. Návštevník pocíti, že prírodné šperky v priebehu vekov nič nestratili zo svojej krásy, pôvabu a jedinečnosti.

Výstava je určená širokej verejnosti, doplnená sprievodnými podujatiami (prednášky, determinácia ozdobného rastlinného materiálu, tvorivé dielne), pre všetky vekové kategórie. Podujatia pre deti a mládež sú zamerané najmä na výrobu ozdôb. V predvianočnom čase tak môžu blízkych potešiť vlastnoručne vyrobeným darčekom.

Organizátor: Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum
Trvanie výstavy: 6. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Miesto konania: sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Autorky projektu a scenára: RNDr. Helena Šípošová, CSc., RNDr. Eva Uherčíková, CSc.
Spoluautorky projektu: Doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD., RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

POZVANKA KORALIKY

Zdroj: SNM