Konvergencie mieria do Košíc.

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, ktorý sa v Košiciach uskutoční od 1. do 3. júna 2014, prinesie do Kasární/Kulturparku štvoricu atraktívnych koncertov predstavujúcich esenciu základnej myšlienky podujatia oslavujúceho tento rok 15. výročie svojho vzniku.

Festival vznikol z  iniciatívy známeho slovenského violončelistu Jozefa Luptáka s cieľom nadviazať na tradície pestovania komornej hudby na Slovensku. Konvergencie, ktoré sú pravidelne hudobnou kritikou oceňované za kvalitu interpretačných výkonov, inovatívnu dramaturgiu a nadžánrovosť, v minulosti v Košiciach predstavili napríklad svetoznámych britských vokalistov The Hilliard Ensemble alebo Stravinského Príbeh vojaka s Robertom Rothom. Aj tento rok pripravil festival v spolupráci s príspevkovou organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá – zaujímavý program.

Pre deti – Záujem Konvergencií o najmladšie publikum dokumentuje cyklus interaktívnych detských koncertov Hudobné kakao. Aktuálny ročník Konvergencií v Košiciach začne symbolicky na Deň detí (1. 6.) koncertom pre deti s názvom Zvukodrom, ktorý pripravil v spolupráci s Konvergenciami a bratislavskou design factory klavirista a pedagóg Fero Király. Hravé objavovanie hudby prebieha prostredníctvom neobyčajného elektronického nástroja.

Improvizácie i jazz – Perkusie, vibrafón, akordeón, elektronika a dvaja hudobníci, ktorí si k sebe našli cestu a spájajú svoje skúsenosti a poznatky v hľadaní nového. A v hľadaní seba. Že hráme na akordeóne a bicích, je v tomto zmysle len náhoda, umožňujúca nám tvoriť,“ povedal o vzniku projektu Reflective Boris Lenko. Dramaturgickú líniu medzižánrových presahov v programe zastupujú dve netradičné nástrojové zoskupenia: okrem Reflective akordeonistu Borisa Lenka a hráča na bicích nástrojoch Štefana Bugalu (1.6.) sa v Košiciach predstaví aj medzinárodné trio Drum ´n Koto kanadského jazzového kontrabasistu Chrisa Jenningsa (2. 6.), v ktorom spoluúčinkuje známa japonská hráčka na koto Mieko Miyazaki. „Vydarené stretnutie kozmopolitných virtuózov, ktorí chápu, že dialóg je vždy obohatením,“ napísal o Drum ´n Koto vo Francúzsku Citizen Jazz.

Sviatok komornej hudby – Obsadenie okteta poskytuje hudobným skladateľom intímnosť komorného obsadenia a súčasne expresívny potenciál malého orchestra. Dve skladby pre sláčikové okteto op. 11 devätnásťročného Dmtirija Šostakoviča vznikali v období Prvej symfónie. Najmä Scherzo patrí vďaka svojej disonasntnosti a dravej rytmike medzi jeho najradikálnejšie diela reflektujúce modernistickú estetiku, ktorá zo skladateľa stihla urobiť enfant terrible sovietskej hudby ešte pred nástupom Stalina k moci. Sláčikové okteto C dur op. 7 rumunského skladateľa Georga Enescu je považované za jednu z mála skladieb, ktorá sa vyrovná vysokým štandardom, ktoré pre toto obsadenie stanovil svojím Oktetom op. 20 Felix Mendelssohn Bartholdy. Večer komornej hudby (3. 6.) bude vďaka atraktívnej dramaturgii i zostave hudobníkov vedenej vo Švajčiarsku pôsobiacim huslistom Igorom Karškom nepochybne patriť k vrcholom festivalu.

Vstupenky čoskoro na www.ticketportal.sk
Viac info na www.konvergencie.sk a na www.k13.sk

KON2014_KOSICE_A4mail

Zdroj: Konvergencie