Koncert JUBILATE DEO!

Tradícia sakrálnej hudby patrí u všetkých kultúrnych národov sveta k pokladom neoceniteľnej hodnoty. Tento poklad je potrebné chrániť a zveľaďovať pre ďalšie generácie.

Šíriť duchovnú hudbu má za cieľ aj Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, ktorý prichádza s členmi Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala 25. októbra 2015 o 19:30 do Františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave, aby sa spolu predstavili programom JUBILATE DEO. Program prináša sakrálne skladby rôznych štýlových období európskej klasickej hudobnej tradície.

Oslavný charakter koncertu udáva už titulná skladba Jubilate Deo Mikuláša Schneidera-Trnavského. Podstatnú časť jeho kompozičného odkazu tvorí sakrálna hudba. Program koncertu postupne predstavuje diela velikánov chrámovej hudby (Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin Despréz, Tomas Luis de Victoria, Jacobus Gallus), sakrálne kompozície hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta ako i diela skladateľov súčasnej cirkevnej hudby (Maurice Duruflé, Franz Biebl, Antonín Tučapský, ). Cirkevná hudba sa v rámci kultúrnych dejín Slovenska vyznačuje pozoruhodne dlhou tradíciou. Zo starších prameňov zaznejú na koncerte spevy z prvého tlačeného slovenského notovaného spevníka katolíckej proveniencie Cantus Catholici, ktorý predstavuje cenný príspevok k tradícii duchovnej piesne v stredoeurópskom regióne a je zaraďovaný k pokladom nášho kultúrneho dedičstva.

Na koncerte spevy z Cantus Catholici budú podané v úprave pre štvorhlasný zbor a capella od Dušana Billa. V programe nebudú chýbať ani skladby zakotnevné vo východnej kresťanskej bohoslužobnej tradícii (Arvo Pärt, Alfred Schittke). Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj na premiéru hudobného diela venovaného životnému jubileu dirigenta Dušana Billa od skladateľa Vladimíra Godára. Záver koncertu bude patriť hymnu Te Deum in Es, vyjadrujúcemu oslavu Trojjediného Boha, ktorý má charakter chvály, vďaky a prosby. Jeho autorom je najvýznamnejšia osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 19. storočia – Ján Levoslav Bella. Dielo zazneje v úprave Vladimíra Godára. Program JUBILATE DEO je interpretovaný známym celoslovenským vokálnym telesom, dramaturgicky zameraným na sakrálnu hudbu – zborom ADOREMUS, ktorý už viac ako dvadsať rokov doma a vo svete odovzdáva hlboké posolstvo duchovnej hudby. V

spolupráci s členmi popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia – Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, v historicky najstaršej, dodnes zachovanej sakrálnej stavbe v hlavnom meste Slovenska – vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána, ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok.

Slovenský spevácky zbor Adoremus
Dušan Bill / zbormajster
členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala
Ewald Danel / dirigent
Hilda Gulyasova / soprán

​​Františkánsky kostol Zve​s​tovania Pána v Bratislave
25. 10. 2015 o 19:30
Vstupné 5 €
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal.

PlagAt A4

Zdroj: Organizátor