Klaviristi Ivan Šiller a Tomáš Boroš vystúpia na ďalšom koncerte súboru Ensemble Ricercata.

V poradí druhý koncert v rámci jesenného cyklu koncertov s názvom Ein Kinderspiel sa uskutoční už budúci utorok 10. 10. o 19.00 hod. vo Dvorane.

Hlavným cieľom súboru Ensemble Ricercata, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je významný slovenský klavirista Ivan Šiller, je akútna potreba zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. V tomto duchu sa nesie aj v poradí druhý jesenný koncert súboru Ensemble Ricercata s názvom Ein Kinderspiel (pozn. detská hra), ktorý sa bude konať 10. 10. 2017 v Koncertnej sieni Dvorana (VŠMU). Dramaturgia koncertu vychádzala z úzkej spolupráce medzi klaviristami Ivanom Šillerom a Tomášom Borošom, ktorí sa na koncerte predstavia aj na pódiu. 

Ivan dostal nápad, ako by sa mohli moje skladby pozhovárať so skladbami iných skladateľov pre deti. Začali sme viesť dialóg pri dvoch klavíroch, hrať zvukový ping pong, prehrabávať sa v hŕbe krátkych skladieb. Pokúsili sme sa vytvoriť metakompozíciu veľkú formu zloženú z interakcií skladateľov Kurtága, Lachenmanna a Boroša„, hovorí o spolupráci Tomáš Boroš. 

Ústrednou dramaturgickou líniou koncertu sú viaceré klavírne miniatúry od súčasných skladateľov, klaviristov – Györgya Kurtága, Helmuta Lachenmanna a Tomáša Boroša, ktorí sú autormi kompozícií pre klavír, ktoré posúvajú výchovu mladých klaviristov , v hľadaní nových ciest v hudobnom myslení  20. storočia,  pričom takto vznikli hodnotné a originálne  diela určené nie len pre deti.

Medzi jednou z najznámejších klavírnych diel tohto formátu nepochybne patrí klavírny cyklus s názvom Játekok (Hry) od maďarského skladateľa Györgya Kurtága, ktorého výber je zaradený v dramaturgii koncertu. Medzi ďalšie známe dielo patrí aj zbierka siedmych klavírnych skladbičiek s názvom Ein Kinderspiel (Detská hra) od nemeckého predstaviteľa súčasnej hudobnej avantgardy Helmuta Lachenmanna. Od Tomáša Boroša bude znieť výber z cyklu s názvom Situations, o ktorých sa autor zmieňuje:

Rozličné situácie to vytvárajú: stupnice, intervaly, akordy, zvuk a jeho vizuálna podoba v konštelácii kláves, klavíra a prstov hráča, symbióza kompozície a interpretácie, atonálne náhodnosti, racionálne a skratkovité postupy a romantická expresivita„.

Viac informácii o koncerte nájdete na našom FB evente: https://bit.ly/2xPCGxS
Hlavným organizátorom podujatia  je InMusic o. z. www.in-music.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spoluorganizárotom koncertu je RTVS – Rádio Devín. Koncert je súčasťou hudobno-edukačnej relácie Rádia Devín s názvom Hudobná dielňa.

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“, vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretov a publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days – ocenený v rámci Rádio Head Awards 2014. V roku 2016 sa stal umeleckým riaditeľom vzdelávacieho projektu SUPERAR, ktorý sa koná v spolupráci s viedenským chlapčenským zborom a Konzerthaus Wien. V roku 2016 bol súbor cluster ensemble nominovaný na cenu Nadácie Tatra Banka za album Cluster ensemble Plays Philip Glass, na cenu Krištálové krídlo v kategórii hudba a na cenu Radio Head Awards v kategórií klasická hudba.

Tomáš Boroš (1971) po skončení štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (hudobná výchova v kombinácii slovenský jazyk a literatúra) pokračoval v štúdiu skladby a hry na klavíri na VŠMU (Bokes – skladba, Paulechová-Niederdorfer –klavír). Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. V rokoch 2005-2010 vyučoval hru na klavíri a kompozíciu na ZUŠ Exnárova. Od roku 2010 je vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej fakulte UK -vyučuje hudobno-pedagogické predmety. V rokoch 2012-2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy. Na CZŠ Narnia vedie experimentálnu triedu, realizuje workshopy pre učiteľov i deti. Jeho hudobné diela zaznievajú na koncertoch, festivaloch, sú súčasťou profilových CD albumov slovenských interpretov (VENI ensemble, Elena Letňanová, Milan Paľa, Eva Šušková). Boroš spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom i Metodicko-pedagogickým centrom. V roku 2015 mu vychádza zbierka modelov pre elementárnu improvizáciu a kompozíciu Skladačky.  

Program ďalšieho pripravovaného koncertu súboru Ensemble Ricercata:

28. november 2017  19:00  Out Take(s)
Program: D. Matej / L. Berio / Ch. Wolff
Účinkujú:
Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír
Branislav Dugovič, Ronald Šebesta – klarinety
Metoděj Dvořák, Alexandr Kunert – tuby
Manuela Görting Chomová, Blanka Pavlovičová – husle
Michal Ochodnický, Milan Osadský – akordeóny

Zdroj: TS