Klarinetista Ronald Šebesta a klaviristka Nora Skuta predstavujú nahrávku Slovak Concertos!

Tri silné skladateľské mená, dvaja výrazní inštrumentalisti. Vydavateľstvo Hudobný fond pokračuje v dôležitom mapovaní histórie slovenskej vážnej hudby. Eugen Suchoň, Juraj Beneš, Ilja Zeljenka. Tri diela veľkých skladateľských osobností na novinke Slovak Concertos interpretujú klarinetista Ronald Šebesta a klaviristka Nora Skuta.

Zorientovaným poslucháčom netreba predstavovať žiadne zo spomínaných mien. Šebesta a Skuta dlhodobo patria k oceňovaným inštrumentalistom svojej generácie. Na novinke vydavateľstva Hudobný fond sa spojili so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a troma charizmatickými dirigentami. K poslucháčom sa tak okrem troch špičkovo nahratých skladieb dostávajú aj tri dirigentské pohľady na potenciál nášho rozhlasového orchestra. „Jedná sa o dva sólové koncerty s klarinetom zo slovenskej proveniencie. Môj vzťah k nim je pomerne úzky, dokonca sa dá povedať vrúcny. V podstate existujú iba štyri diela tohto druhu v rámci celej slovenskej skladateľskej histórie,“ dodáva k dramaturgii nahrávky Slovak Concertos klarinetista Ronald Šebesta.

Prvou skladbou nového CD je Suchoňove Concertino pre klarinet a orchester. „Suchoňovo Concertino som nahrával na podnet Slovenského rozhlasu. Počas toho, ako som sa s týmto dielom zoznamoval, prirástlo mi k srdcu. Rozpoznal som, že sa zrejme jedná o najväčší počin tohto druhu v slovenskej hudbe. Je to plnohodnotný koncert, dokonca päťčasťový,“ vysvetľuje svoj vzťah k dielu Eugena Suchoňa Šebesta. Symfonický orchester slovenského rozhlasu diriguje Mario Košik. Pomyselný predel medzi dvoma koncertami pre klarinet tvorí Koncert pre klavír a orchester č. 1 Juraja Beneša. Ten na nahrávke Slovak Concertos strhujúco interpretuje uznávaná klaviristka Nora Skuta.

„Juraj Beneš prinášal do slovenskej kultúry veľmi veľa nového, bola to veľká osobnosť. Moju interpretáciu skladby, ktorá sa nachádza na albume Slovak Concertos, stihol počuť na vlastné uši. Myslím, že nahrávka sa podarila veľmi dobre,“ dodáva k skladbe, ktorú dirigoval Dušan Štefánek, samotná Skuta. Poslednou skladbou nového titulu vydavateľstva Hudobný fond je Koncert pre klarinet a orchester Ilju Zeljenku. „Za sprievodný aparát si zvolil sláčikový orchester, pridal tympan a xylofón. Ide o trojčasťovú skladbu, ktorej nechýbajú kadencie. Taktiež ide o plnohodnotný koncert,“ uzatvára opisom Zeljenkového diela pre klarinet a orchester Ronald Šebesta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Adrian Kokoš.

„Klarinet v súznení s poetikou skladateľa. Koncertantných diel pre klarinet a orchester nachádzame v tvorbe slovenských skladateľov pomerne málo. A tých, ktoré sa zapísali do širšieho povedomia, je ešte menej,“ opisuje v booklete CD Slovak Concertos vzácne spojenie sólového nástroja a orchestra muzikológ Robert Kolář. Novinku Slovak Concertos ocení náročnejšie publikum aj poslucháči so slabosťou pre originálne využitie sólových nástrojov. Nahrávka Ronalda Šebestu a Nory Skuta vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Ďalšie informácie o CD Slovak Concertoshttps://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2755

 FB profil Hudobného fondu: https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts , www.hf.skwww.musicaslovaca.sk

Zdroj: Hudobný fond