Kino Inak: #MuseumWeek 2015.

Kino inak fungujúce v rámci kultúrneho centra A4 – priestor súčasnej kultúry v Bratislave sa rozhodlo pripojiť k celosvetovej udalosti #MuseumWeek 2015 a preto v nedeľu 29. marca uvedie dva filmy, ktoré sa odohrávajú vo viedenskom Kunsthistorisches Museum (KHM).

#MuseumWeek 2015 je druhý ročník iniciatívy sociálnej siete Twitter, do ktorej sú zapojené stovky galérií a múzeí po celom svete. Počas týždňa od 23. do 29. marca tieto kultúrne inštitúcie pomocou on-line priestoru predstavujú svoje zákulisie, zbierky, či momenty z histórie.

Prvým uvádzaným filmom je dokument Veľkolepé múzeum režiséra Johannesa Holzhausena. Sústredí sa na každodenný chod KHM, teda to, čo návštevníkom ostáva skryté. Režisér, bez toho, aby do deja zasahoval, pozoruje prácu riaditeľky, napäté stretnutia kvôli rozpočtu, reštaurovanie diel, no taktiež technickú údržbu budovy. Film je poctou ľuďom, ktorí sa starajú o chod múzea i ochranu kultúrneho dedičstva, vzdáva rešpekt ľuďom i umeniu. Zároveň je reflexiou meniacej sa doby, keď sa ani múzeum s obrovskou zbierkou vzácnych diel nemôže spoliehať na to, že artefakty jednoducho vystaví. Aj múzeum musí bojovať o granty, súperiť s globálnou konkurenciou, alebo pracovať s novými médiami.

museum_hours-640

Film Veľkolepé múzeum sa bude premietať v nedeľu 29. marca o 18. hodine v Kine inak. Cena vstupného je 3€.

Nasledovať bude film amerického undergroundového filmára Jema Cohena Museum Hours. Hlavným hrdinom je strážca v KHM Johann, ktorý jedného dňa stretáva cudzinku Annu. Tá je vo Viedni prvýkrát, úplne sama a múzeum sa pre ňu stáva útočiskom. Medzi oboma hrdinami vznikne puto, veľa sa rozprávajú o živote a umení. Film nám ukazuje, že múzeum nie je iba archaickou inštitúciou, ktorá uchováva stopy minulosti, ale živé miesto, ktoré provokuje diskusie o našom každodennom živote. Vidíme, ako „staré“ umenie ovplyvňuje naše životy a naše súčasné vnímanie sveta. Jem Cohen zároveň do detailov skúma vystavené diela i život vo Viedni. Podobne ako Pieter Bruegel, ktorého obrazy majú vo filme výrazné miesto, dáva Cohen rovnaký priestor hrdinom i tomu, čo je na pozadí.

Jem Cohen je svojský, ťažko zaraditeľný autor. Nakrúcal v spolupráci s PattiSmith, REM alebo Terrym Rileym; Museum Hours patrí medzi najúspešnejšie a kritikmi najviac oceňované filmy roku 2012.

Film sa bude premietať v nedeľu 29. marca o 20. hodine v Kine inak. Cena vstupného je 3€.

mus.week

Zdroj: A4