Kancel plný inšpirácie.

Po dva a pol rokoch sa už zabehnutého projektu chytá ID Space Team. Veríme, že výbornú správu priestorov v podaní občianskeho združenia Back-Space uchopíme pevne do našich rúk a posunieme QUICKKANCLE znova o kus vpred.

Púšťame sa do novej éry, kde sa môžete tešiť na množstvo zaujímavých podujatí organizovaných v priestoroch KC Dunaj. Pripravujeme pre vás prednášky na témy marketing, projektový manažment, práca s dobrovoľníkmi a i. s dôrazom na spoluprácu jednotlivých občianskych združení pod myšlienkou networkingu. Budete mať jedinečnú príležitosť stretnúť šikovných ľudí v motivačnom a inšpiratívnom prostredí.

Projekt otvorenej kancelárie pre neziskovky, občianske združenia a mimovládne organizácie je sprevádzaný stále väčším záujmom už od otvorenia vo februári 2011. Jedným z hlavných cieľov je pomôcť začínajúcim organizáciám poskytnutím priestoru. Kancelária je plne vybaveným zázemím s designerskými stolmi, kvalitným wi-fi pripojením a tlačiarňou.

Podmienky využívania priestoru zostávajú nezmenené. Stále platí, že priestor sa ponúka na 6 mesiacov. Žiadatelia nemusia byť registrovaní ako občianske združenie, stačí vystupovať ako iniciatíva. Jedinou podmienkou je mať za sebou aspoň jeden projekt a samozrejme prejaviť ochotu o networking v našich kruhoch.

Slávnostné vyhlásenie víťazov prebehne 27. novembra v priestoroch KC Dunaj počas podujatia „z NULY na ŠTVRTÉ“. 

Viac o QUICKKANCLE: https://www.kcdunaj.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13

qk_link2

Zdroj: ID Space Team