Jasným slovenským divadelným rekordmanom je postava Jánošíka

Svetový deň divadla tento rok pripadá na Veľkonočnú nedeľu a Poštová banka, ako podporovateľ umenia a kultúry na Slovensku, sa pri tejto príležitosti bližšie pozrela na významné osobnosti a diela zo slovenskej divadelnej histórie. Rekordy držia mnohé osobnosti i diela, avšak jasným rekordmanom zo všetkých je postava Jánošíka z legendárnych inscenácií v Radošinskom naivnom divadle i Slovenskom národnom divadle. Za ním sú herecké osobnosti ako Jozef Kello, Oľga Országhová-Borodáčová či súčasní slovenskí dramatici Stanislav Štepka a Viliam Klimáček.

Dejiny Slovenského národného divadla sa začali 1. marca 1920 uvedením opery Smetanovej Hubičky a o deň neskôr premiérou hry bratov Mrštíkov – Mariša. Bol to odvážny krok, ktorý mal našu ochotnícku divadelnú tradíciu postupne priviesť k profesionalizácií slovenských divadelníkov vo vtedajšej národnostne členenej Bratislave. Našimi prvými divadelnými profesionálmi sa stali Ján Borodáč, Andrej Bagar, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello, Gašpar Arbet, neskôr Hana Meličková a ďalší. V máji 1920 mali premiéru jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského, ktoré boli vôbec prvými slovenskými hrami uvedenými na profesionálnom javisku.

Najviac uvádzané hry slovenských dramatikov

1. Ženský zákon – Jozef Gregor Tajovský
23 premiér
Prvá premiéra 30.10.1929 – Slovenské národné divadlo, réžia J. Borodáč

2. Čaj u pána senátora – Ivan Stodola
Prvá premiéra 16.1.1954 – Nitrianske krajové divadlo, réžia Ľ. Ozábal
21 premiér

3. Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – Ján Palárik
21 premiér
Prvá premiéra 31.8.1933 – Slovenské národné divadlo, réžia J. Borodáč

V prvých rokoch profesionalizácie nášho divadla mali slovenskí herci ťažké podmienky. Museli čeliť nielen nedostatku slovenského publika v hlavnom meste, ktoré ich nútilo cestovať po krajine a v rýchlom slede inscenovať nové hry, ale problémom bol i nedostatok slovenských prekladov hier či autorských textov, nehovoriac o divadelných profesionáloch. Aj z toho dôvodu najvyšší počet postáv, ktoré vo svojej kariére zahrali, majú práve herci z prvých hereckých generácií Slovenského národného divadla.

Herci a herečky s najvyšším počtom postáv

1. Jozef Kello
331 postáv

2. Oľga Országhová-Borodáčová
287 postáv

3. Vilma Jamnická
249 postáv

4. Ján Sýkora
235 postáv

Postupne sa na Slovensku vytvorili nielen silné herecké a režisérsko-dramaturgické osobnosti, ale i dramatici. Okrem Tajovského, Stodolu či Palárika, nemôžeme zabudnúť na mená ako Július Barč-Ivan, Peter Karvaš, Leopold Lahola, Ivan Bukovčan, ale aj na súčasných autorov a zakladateľov divadiel – Stanislava Štepku s jeho Radošinským naivným divadlom a Viliama Klimáčka s GUnaGU. Obaja so špecifickou poetikou, ktorú prezentujú vo svojich divadlách, držia prvenstvo v počte napísaných a zrealizovaných hier.

Slovenskí dramatici s najvyšším počtom hier

1. Stanislav Štepka – Radošinské naivné divadlo
Zatiaľ 66 hier
– prvé uvedenie: december 1963 – Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z
– pripravované hry: Lás-ka-nie 2 a Spätné zrkadlo

2. Viliam Klimáček – Divadlo GUnaGU
Zatiaľ 66 hier
– prvé uvedenie: máj 1985 – Vestpoketka
– pripravované hry: Sissi (úteky Alžbety Rakúskej) v Slovenskom národnom divadle

Dôležitou zložkou v histórií slovenského divadelníctva bolo i vytvorenie osoby režiséra – profesionála. Prvým sa stal Janko Borodáč, ktorý od roku 1929 zastával úlohu umeleckého šéfa súboru činohry SND

Režiséri s najvyšším počtom naštudovaných inscenácií

1. Janko Borodáč
178 inscenácií

2. Ľubomír Vajdička
Cez 122 inscenácií

3. Roman Polák
Cez 102 inscenácií

Jánošík, ako náš národný hrdina, bol postavou, ktorá zanechala výraznú stopu v slovenskom divadelnom prostredí. Radošinské naivné divadlo vytvorilo trojdielnu trilógiu Jááánošííík, Jááánošííík (po tridsiatich rokoch), Jááánošííík (po tristo rokoch),  ktorá sa stala našou najhranejšou inscenáciou vôbec. Momentálne ju ešte stále hrajú vo svojich nových priestoroch na Záhradníckej ulici, kde sa presťahovali v septembri 2015 vďaka svojmu generálnemu partnerovi Poštovej banky. Hneď za ňou je legendárny muzikál Na skle maľované s Michalom Dočolomanským v hlavnej úlohe Jánošíka v Slovenskom národnom divadle.

Najhranejšie inscenácie na slovenských javiskách

1. 3x Jááánošííík – Radošinské naivné divadlo
Spolu cez 954 repríz (hrá sa dodnes)

2. Na skle maľované – Slovenské národné divadlo
647 repríz

3. Chrobák v hlave – Slovenské národné divadlo
388 repríz

Údaje sú získané z databázy Divadelného ústavu v Bratislave, na stránke – etheatre.sk. Svetový deň divadla – 27.3.

Infografiky_Svetovy den divadla

Zdroj: Peter Sedláček – AMI Communications Slovakia