Japonské remeslá: Tradícia a zručnosť!

Slovenské národné múzeum, Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej Republike a Japan Foundation pripravili výstavu Japonské remeslá – tradícia a zručnosť. Pre verejnosť je výstava sprístupnená od 15. januára do 19. februára 2012 v SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

V dnešnej dobe sme obklopení úžitkovými predmetmi, ktoré vznikli na naplnenie potrieb bežného života. Remeselné výrobky, v ktorých sa snúbi funkčnosť a jednoduchosť s estetičnom, sú vyrobené z rôznorodých materiálov ako keramika, textil, železo alebo drevo a pomocou aplikovania najvhodnejších techník spracovania. Nasledujúc príklad priemyselnej revolúcie na západe, i Japonsko prešlo v období Meidži (1868 – 1912) modernizáciou výroby. Po zavedení strojnej výroby bola väčšina ručnej remeselnej výroby nahradená pásovou. Napriek tomu, že sa pásová výroba začala po Japonsku rýchlo šíriť, zachovala sa aj produkcia v malých nezávislých remeselných dielňach po celej krajine. Tieto dielne tak poskytli útočisko výnimočným remeselníkom a boli živnou pôdou pre zrod individualistických idiosynkratických umelcov. Tradičné materiály a techniky, ktoré majú korene v klíme a tvárností krajiny každého regiónu, začali produkovať úžitkové remeselné výrobky vyzretých výrobcov a rovnako tak i svojské umelecké diela. Remeselníci a umelci sa teda navzájom veľmi ovplyvňovali, čo má za následok celkovú håbku a vysokú kvalitu japonských remesiel.

Ako kľúčová organizácia v podporovaní kultúrnej výmeny medzi Japonskom a ostatnými krajinami, Japan Foundation realizuje širokú škálu projektov od akademických programov zameraných na japonské štúdiá a výučbu japonského jazyka, až po umenie, vydavateľské aktivity a audio vizuálne médiá. Svoje aktivity rozvíja vo viac než 130 krajinách sveta. Japan Foundation sa v snahe predstaviť japonskú kultúru a umenie po celom svete pravidelne zúčastňuje na medzinárodných výstavách (benátske Biennale, bienále v Sao Paolo…atď.), spoluorganizuje a podporuje rozmanité projekty tradičného umenia, ale i tvorbu súčasných moderných umelcov.

Ako súčasť svojich výstavných aktivít, Japan Foundation zostavila putovné výstavy zo svojej vlastnej kolekcie umeleckých diel a aktívne ich posiela do rôznych krajín sveta. Dvadsať stálych putovných výstav je bez prestávky na cestách po celom svete počas celého roka. Bolo možné ich obdivovať vo viac než stovke múzeí a galérií po celom svete. Výstava „JAPONSKÉ REMESLÁ – TRADÍCIA A ZRUČNOSŤ“ predstavuje ručné výrobky z tradičných materiálov, ktoré sú vyrobené pomocou tradičných techník a pochádzajú z celého Japonska. Do Bratislavy prichádza z bieloruského Minsku a vo februári bude pokračovať vo svojej ceste po Európe na Ukrajinu.

Výstava sa skladá z výrobkov slávnych japonských keramických, textilných a kováčskych dielní, lakovaných, drevených, bambusových alebo papierových predmetov, ktoré boli a stále sú používané v každodennom živote ľuďmi v rôznych japonských regiónoch. Veríme, že prostredníctvom tejto výstavy oceníte rozmanitosť, krásu a bohatstvo japonských remesiel.

Názov výstavy: Japonské remeslá – tradícia a zručnosť
Miesto: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Trvanie: 15. 01. 2012 – 19. 02. 2012
Organizátori: Slovenské národné múzeum, Japonské veľvyslanectvo v Slovenskej Republike, Japan Foundation
Kurátor: Todate Kazuko
Text: Todate Kazuko
Úprava: Kuwahara Kazumi, Nishioka Makiko
Inštalácia: Peter Darnády
Produkcia: Insho-sha,Tokyo
Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.
Otvorené: 9.00 – 17.00 h denne okrem pondelka

Japonské remeslá

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET