Januárový časopis kød v predaji!

V januárovom čísle mesačníka kød – konkrétne ø divadle nájdete okrem rozhovoru s hudobným skladateľom Petrom Zagarom aj recenzie na inscenačné novinky z Košíc a Bratislavy. Medzinárodné dianie približujú reportáže z divadelných festivalov v Prahe a poľskom Olsztyne.

Množstvo zaujímavého čítania o divadelnom umení otvára hlavný rozhovor čísla, ktorý sme pripravili s hudobným skladateľom Petrom Zagarom. Teatrologička Michaela Mojžišová sa s ním porozprávala o skladaní hudby do inscenácií, ale aj a o tom, ako vnímajú hudbu sami diváci. Zagar prezradil, aký princíp komponovania mu je blízky a kto ho pri tvorbe najviac ovplyvnil.

Na novinky z našich scén upozorňujeme cez recenzie z Bábkového divadla Košice, bratislavského Divadla Aréna a Činohry Štátneho divadla v Košiciach. Nechýbajú ani reportáže z domácich a zahraničných divadelných festivalov. Pokiaľ vás zaujíma, čo sa dialo na Festivale Astorka 2011 v Bratislave, Pražskom divadelnom festivale nemeckého jazyka či festivale Demoludy v poľskom Olsztyne, čítajte januárový kød.

V novom čísle uverejňujeme aj prepis diskusie kødek o divadelnom vzdelávaní. Hostia pravidelnej diskusie – Lucia Kovalčíková, Jozef Krasula a Karol Strážnický v nej rozoberali neľahkú a často opomínanú tému vzdelávania na základných umeleckých školách a konzervatóriách.

Mesačník kød – konkrétne ø divadle je jediným divadelným časopisom svojho druhu na Slovensku. Od marca 2007 ho vydáva Divadelný ústav Bratislava. Časopis dáva priestor divadelnej kritike a zároveň je i platformou pre vyjadrenie tvorcov. Vo svojich rubrikách predstavuje najnovšie inscenácie, profily osobností, reflexie a tendencie divadelného umenia prostredníctvom recenzií, kritík, esejí, diskusií, ankiet a rozhovorov. Autormi textov sú renomovaní slovenskí divadelní teoretici a praktici.

V kød-e čitatelia nájdu aj informácie o zahraničnej divadelnej scéne, komentáre a postrehy na tému kultúrnej politiky, zaujímavé články z divadelnej teórie a histórie a úryvky z divadelných hier.

Časopis je okrem iného priestorom pre propagáciu aktivít a projektov Divadelného ústavu a všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku. Čitateľov poteší nielen zaujímavým obsahom, ale tiež modernou grafikou a množstvom fotografií.

PREDAJNÉ MIESTA
ACADEMIA, Bratislava
ARTFORUM, Bratislava, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice
HUMMEL MUSIC, Bratislava
KLAPKA.SK, Bratislava
Kníhkupectvo ALEXIS, Bratislava
Kníhkupectvo ASPEKT s.r.o., Nitra
Kníhkupectvo DUMA, Banská Bystrica
Kníhkupectvo Christiania, Prešov
Kníhkupectvo Media klub – Svet knihy, Bratislava
Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vàškom, Nitra
Kníhkupectvo VEDA, Bratislava
MUSIC FORUM, Bratislava
Kníhkupectvo Martinus, Bratislava

Cena: 1,65,- €
Ročné predplatné: 16,93,- €
Ročné predplatné pre študentov a dôchodcov: 15,27,- €

Predaj časopisu kød zabezpečuje informačné centrum a kníhkupectvo Divadelného ústavu IC Prospero v Bratislave na Jakubovom nám. 12, pokladne profesionálnych divadiel po celom Slovensku a predajne distribučnej siete tlače Mediaprint Kapa.

Kod Januar

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET