Ján Šicko: Hit Bonačiæ – tretia časť výstavy umenia nových médií REMAKE v Galérii HIT!

Vo štvrtok 3. mája sa v Galérii HIT otvorí posledná časť medzinárodnej putovnej výstavy REMAKE, ktorá približuje históriu mediálneho umenia prostredníctvom diel súčasných umelcov. Prvýkrát boli diela prezentované v Dome umenia mesta Brna.

Výstava v Galérii HIT predstaví dielo slovenského umelca Jána Šicka, ktoré vytvoril v spolupráci s teoretičkou Máriou Riškovou na základe kinetických svetelných objektov chorvátskeho kybernetika Vladimira Bonačiæa.

Ján Šicko: HIT Bonačiæ
spolupráca a otvorenie výstavy Mária Rišková
Vernisáž výstavy: 3. 5. 2012 o 18.00
Miesto konania výstavy: Galéria HIT, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
Organizátori: Atrakt Art, MediaLab* a Galéria HIT

SickoHitBonacic

Interaktívna inštalácia HIT Bonačiæ sa vracia k raným objektom chorvátskeho matematika, kybernetika Vladimira Bonačiæa, ktorý bol výrazným autorom hnutia Nové tendencie (medzinárodná sieť venovaná spojeniu umenia a vedy s centrom v Záhrebe, 1961 – 1973). Podľa umelca a teoretika Darka Fritza „Bonačič kritizoval využívanie náhodnosti v počítačovom umení, pretože človek je podľa neho jednoducho lepší vo vytváraní ‚estetického programu‘ určeného ľudským bytostiam“. Táto kritika náhodnosti, vytváranie ‚estetického programu‘, ale aj iné myšlienky tohto autora inšpirovali Jána Šicka k 2D parafráze tzv. dynamických objektov Vladimira Bonačiæa z prelomu 60. a 70. rokov. Išlo o svetelné kinetické inštalácie, ktoré boli pioniermi interaktivity v počítačovom umení, boli naprogramované tak, aby divák/užívateľ mal možnosť ovládať určité vlastnosti (rytmus, zvuk).

V inštalácii Hit Bonačiæ môže divák tiež vstupovať do pripravenej sekvencie a „naprogramovať“ svoj kód. V kontraste k delikátnej manipulácii s technickým zariadením sa inštalácia ovláda razantnými údermi na stôl, ktoré umožňujú vložiť vlastnú sekvenciu inštrukcií vytvárajúcich patterny – vzory. (Viac: https://www.devkid.com/?projects=hit-bonacic)

SickoHitBonacic

Súčasťou vernisáže bude tvorba postdigitálnej grafiky – návštevníci si budú môcť nakonfigurovať vzor vlastného originálneho objektu, realizovaného akrylom na textil a stať sa tak spoluautormi diel, ktoré si z výstavy môžu odniesť domov. Autori inštalácie tak jednoducho demonštrujú princíp interaktívneho umenia, pri ktorom je kľúčovým momentom vstup návštevníka, ktorý „pomáha“ dielo vytvárať.

Výstava REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments predstavuje súčasné interpretácie priekopníckych diel mediálneho umenia prevažne strednej a východnej Európy, čím oživuje menej známu časť histórie umenia. Zastúpené diela prezentujú výsledok dvojročného tvorivého a sociálneho experimentu pod hlavičkou medzinárodného projektu s rovnakým názvom. Cieľom projektu REMAKE je iniciovať tvorbu a prezentáciu súčasných diel, inšpirovaných históriou elektronického umenia a poukázať na významnú časť dejín umenia, ktoré sa odohrávali za železnou oponou.

SickoHitBonacic

Otváracie hodiny utorok – štvrtok 15 – 18. Výstava potrvá do 24. mája 2012 – Výstava je súčasťou projektu REMAKE – Rethinking Media Arts in C(K)ollaborative environments a koná sa v rámci festivalu Multiplace, s podporou Programu Kultúra EU, Ministerstva kultúry SR a Višegrádskeho fondu. Hlavným organizátorom REMAKE a Multiplace je združenie Atrakt Art.

MediaLab* je odborné pracovisko Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU

Zdroj: Multiplace Network 2012
Publikoval: Redakcia GREGI.NET