Ján Marton debutuje aj v próze!

Ján Marton pochádzajúci zo Svitu, autor piatich zbierok poézie, debutuje aj v oblasti prózy. V týchto dňoch mu totiž v martinskom vydavateľstve HladoHlas vyšla kniha Nultý ston.

Ako sám autor poznamenal, jedná sa o mierne avantgardné dielo, v ktorom sa prelínajú dva deje.

Nultý ston je román o hľadaní ľudskej identity. Je to príbeh o stratách a neprichádzajúcich odpovediach na nevypovedané otázky. Je to príbeh o spojitosti s vesmírom a večnom kolobehu ľudských duší, z ktorých každá je dokonalým originálom.

589575

Zdroj: HladoHlas