JamRock 2012: Všetno inak, skupiny podľa teba!

JamRock- jeden z obřích festivalù, o kterém se traduje, že má nejlepší atmosféru u nás, oslaví 5.výročí svojí existence. Pořadatelé se rozhodli toto výročí zcela vìnovat divákùm. Jako první festival v ČR ponechá výbìr kapel na každém z vás!

Diváci si budou moci odhlasovat svoje nejoblíbenìjší české kapely sami (kromì velkých zahraničních)a ty budou podle nasbíraných hlasù v jednotlivých kategoriích umísťovány do programu. „Protože dìláme festival v první řadì pro lidi, chceme nechat volbu v maximální možné míře na nich. Aby se festival nevymkl svému smìru pokud možno kvalitní muziky, udìláme jen jakýsi předvýbìr. Hlasování probìhne pomocí sms, které budou zpoplatnìny rozumnou částkou tak, aby nìkdo „nevyrábìl“ hlasy jen tím, že umí dobře programovat!“, řekl dramaturg festivalu Libor Pavlata.

JamRock

Hlasování na JamRocku však není jedinou novinkou! Festival přebuduje prakticky vše od základu. Zmìní se nejen logo, ale i kompletní vizuál, který bude modernizován a bude více vyjadřovat podstatu JamRocku a jeho sloganu – Tři dny života navíc! – filozofii, kterou pořadatelé vtiskli tomuto festivalu, kde se život točí naplno, vzniká spousta náhodných setkání a seznámení s novými lidmi a to vše je propojeno muzikou a neuvìřitelnì pohodovou atmosférou.

Pro rok 2012 navíc bude probíhat nespočet street-artových vystoupení, workshopù a sportovních klání! Taktéž se výraznì zmìní vzhled areálu kde JR probíhá.

Jam Rock

JamRocku 2012 se dostane zdaleka nejvíce péče, přičemž jeho vstupné – 390Kč v předprodeji do vánoc, s tím, že pivo, nealko i jídlo má nejlacinìjší z velkých festivalù – jej dostává do čela žebříčku pomìr cena/nabídka.

Veškeré bližší informace najdete na www.jamrock.cz

Zdroj: -bert1-
Publikoval: Redakcia GREGI.NET