Interaktívne DVD Herodes a Herodias otvára divadelný archív širokej verejnosti.

Uvedením nového multimediálneho DVD nosiča Herodes a Herodias si Divadelný ústav pripomína Svetový deň divadla.

Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 27. marca 2014 o 16.00 hod. v Štúdiu 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti vzácnych hostí a tvorcov inscenácií Herodes a Herodias. Programom sprevádza Lucia Hurajová, hudobným hosťom podujatia je dramaturg, textár a hudobník Martin Geišberg. 

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okruhu záujemcov interaktívny nosič (DVD-ROM), ktorý im pomocou archívneho materiálu atraktívnou formou sprostredkuje divadelnú minulosť. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti. 

V prvom z pripravovaného radu DVD nazeráme na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali deväťkrát na profesionálnych javiskách. Pripravili sme, klasifikovali a opísali nespočetné množstvo materiálov, ktoré podávame v podobe vstupných sprievodcov inscenáciou“, poznamenáva Juliana Beňová, teatrologička a historička Divadelného ústavu. „Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Herodes a Herodias z rokov 1925, 1937, 1949, 1955, 1968, 1970, 1983, 1990 a 2009 integrovaný do DVD nosiča, aby sme umožnili dotýkať sa divadelného umenia čo najširšiemu okruhu používateľov“, dodáva za celý tvorivý tím.

Okrem analýz, odborných štúdií a recenzií obsahuje DVD množstvo fotografií z inscenácií, denníky tvorcov, inscenačné texty, audiovizuálne spomienky pamätníkov i filmový bonus.

Interaktívne DVD je výsledkom systematického výskumu pracovníkov Centra výskumu divadla a Oddelenia dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu a podáva doteraz najucelenejší obraz o javiskových podobách vrcholnej Hviezdoslavovej tragédie.

Prvé vydanie DVD Herodes a Herodias vychádza v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelného ústavu v Bratislave. Na jeho vzniku sa podieľali: Juliana Beňová, Anna Grusková, Karol Mišovic a Zuzana Šnircová.

Prezentácia sa koná v rámci osláv Svetového dňa divadla.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute