I LOVE POĽSKÉ JEDLO –  INFORMAČNÁ KAMPAŇ.

Kampaň „I love poľské jedlo” je informačná kampaň o bezpečnosti a kvalite poľských potravinárskych produktov. Prebieha paralelne na českom (I love polské jídlo) a na slovenskom trhu.

Informačné aktivity boli zahájené predovšetkým ako reakcia na negatívne a vo väčšine prípadov klamlivé správy v českých a slovenských médiách, ktoré spochybňovali bezpečnosť a kvalitu poľských potravín. Niektorí českí a slovenskí štátni úradníci vo svojich komentároch k týmto informáciám spochybňovali fungovanie poľských štátnych úradov zodpovedných za potravinovú bezpečnosť a tiež účinnosť kontrolných systémov potravinovej bezpečnosti Európskej únie.

Naša kampaň nemá propagačný charakter. Nenúka k nakupovaniu poľských produktov, nehodnotí, že sú lepšie než tie produkované v iných krajinách EÚ. Iba poskytuje informácie, ktoré sa vzťahujú k bezpečnosti a kvalite poľských produktov. V našej kampani by sme tiež českých spotrebiteľov radi informovali, že vysoké bezpečnostné štandardy a kvalita poľských potravín sú do značnej miery výsledkom využitia podpory EÚ na modernizáciu poľského poľnohospodárstva a potravinárskeho odvetvia.

V rámci kampane uvádzame skutočnosti, ktoré podľa nás najlepšie odrážajú exportný potenciál poľského hospodársko-potravinárskeho sektoru.  Faktom je, že sa Poľsko nachádza v čele európskych krajín, ktoré produkujú a exportujú vlastné potravinárske výrobky. Je najväčším exportérom jabĺk a malín. Nachádza sa v prvej desiatke producentov jahôd. Zaujíma šieste miesto na svete v kategórii výrobcov syrov, tých vytvára okolo 70 rôznych druhov. Vďaka hospodárskej transformácii a efektívnejšiemu využívaniu financovania z Európskej únie, a tiež vďaka splneniu prísnych bezpečnostných štandardov výroby, je poľský mliekarenský priemysel jedným z najmodernejších v Európe.  Stály nárast exportu poľských potravín, ktoré si svojich odberateľov nachádzajú na najnáročnejších trhoch, svedčí o tom, že spotrebitelia oceňujú ich chuť, kvalitu a bezpečie.

V Poľsku kladieme veľkú váhu na bezpečnosť a kvalitu potravín. Náš národný systém kontroly bezpečnosti potravín je vysoko hodnotený špecializovanými európskymi inštitúciami. Aj napriek neustálemu rastu produkcie a exportu poľských potravín na zahraničné trhy (o 7% medzi rokmi 2013 a 2014) výrazne klesol počet závažných nedostatkov u nášho hospodársko-potravinárskeho tovaru (o 25% medzi rokmi 2013 a 2014).[1] Potvrdzuje to prestížna správa DuPont, predstavujúca Globálny index potravinovej bezpečnosti (Global Food Security Index 2015), v ktorom sa Poľsko ocitlo medzi štátmi, u ktorých bolo, aj napriek zhoršeniu hodnotenia väčšiny európskych štátov, zaznamenané zlepšenie.[2] Za zdôraznenie stojí, že Poľsko na tomto rebríčku dosiahlo najvyššieho hodnotenia (100 bodov/100 bodov) za programy vylepšujúce bezpečnosť potravín.

V Poľsku neustále narastá účasť producentov v národných a európskych systémoch kontroly kvality. V ekologickom poľnohospodárstve Poľsko disponuje treťou najväčšou obrábanou plochou. Na európskom zozname regionálnych a tradičných produktov sa v súčasnosti nachádza 37 registrovaných špecialít pochádzajúcich z Poľska, napr. Svätomartinský rožok (Rogal Świętomarciński) alebo v Česku a na Slovensku známy oštiepok (oscypek).

Aktivity naplánované v rámci kampane sa sústredia na PR aktivity, vystupovanie na sociálnych sieťach, v tlači a na prítomnosť na miestnych akciách pod šírym nebom. Majú za cieľ vytvoriť pre Čechov a Slovákov možnosti priamo ochutnať poľské potraviny a individuálne sa presvedčiť o ich hodnotách.

https://www.facebook.com/polskyjidlo /
https://www.youtube.com/watch?v=D894sHcDuJ4&app=desktop
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/415236100071064/obsah/410866-beseda-polska-gastronomie

[1]  Údaje sa týkajú ohlásenia v systéme RASFF v rokoch 2013 a 2014, RASFF annual report 2014.
[2] V kategórii „kvalita a bezpečnosť“ Global Food Security Index 2015 Poľsko (75,0 bodov) dosiahlo takmer identického výsledku ako Česká republika – 75,3 bodov, a výrazne vyššieho výsledku než Slovensko (66,2 bodov). Podrobné údaje sú dostupné na  https://foodsecurityindex.eiu.com/Index).

JA-LOVE-POLSKE-JEDLO-­-INVITATION

Zdroj: Hevhetia