Hudobný večer s komorným súborom Musa Ludens!

Slovenskému komornému súboru Musa Ludens budú patriť prvé dva otváracie koncerty cyklu Stará hudba už 3.7. a 4.7. o 19.30 na nádvorí Starej radnice. Súbor bol založený v roku 1981 a venuje sa oživovaniu hudobných i literárnych pamiatok slovenskej a európskej proveniencie od čias Veľkej Moravy cez gotiku až po neskorú renesanciu (9.- 17.storočie).

BKISlogoAtmosféru týchto čias Vám priblíži nielen hudba a piesne starých majstrov, historické kostýmy, ale aj kópie hudobných nástrojov, ktoré sa v dávnej minulosti používali a ktoré pre ucho dnešného poslucháča znejú nezvyčajne.


Súbor má za sebou bohatú koncertnú činnosť na Slovensku i v zahraničí. Všestranní hudobníci účinkovali v mestách Austrálie, Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Grécka, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Kanady, Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie.

BKISlogoPopri koncertovaní spolupracuje Musa ludens so Slovenskou televíziou, rozhlasom i filmom. Nahral množstvo rozhlasových relácií, samostatných profilových a odborných filmov, hudba súboru bola použitá v niekoľkých filmových projektoch. Súbor vydal 4 audiokazety, 5 CD a 2 videokazety. Komorný súbor Musa ludens tvoria absolventi Vysokej školy múzických umení v Bratislave: Igor Pasek, Juraj Havaj, Lucia Kneblová, manželia Ľudmila a Ján Piptoví so svojimi dcérami Luciou, Alenou, Zuzanou a Milica Murínová. Umeleckým vedúcim súboru je Ján Pipta.


Viac informácií: https://www.bkis.info/kl2006-sk-kl-15.html


Vstupné: 290,- Sk
Predpredaj: Informačné centrum BKIS, Klobučnícka 2, 02 5935 6650, predpredaj@bkis.sk


————————————————
Zdroj: BKIS
::: music is everything … gregi.net :::