Hudobné festivalové ceny hlásia: Dohlasované!

Další ročník hudební ankety Hudební festivalové ceny 2011 dospìl do svého konce. Výsledky prùzkumu oblíbenosti českých kapel a interpretù spatří svìtlo svìta už 20. září 2011 ve 20 hodin v hudebním klubu Theatro v Praze, a to na exkluzivní uzavřené Backstage party za přítomnosti nominovaných kapel a interpretù.

Celým večerem přítomné bude provázet moderátor Petr Šiška a zahrají Tomáš Klus, Mandrage, Bára Zemanová, Markéta Konvičková, Crossband a další. Také vás zajímá, kdo se letos umístil na nejvyšších příčkách hudební ankety? Pořadatelská agentura vyhlašuje soutìž na oficiálním Facebooku Hudebních festivalových cen. Hraje se o 20 exkluzivních vstupù na super VIP party, která je spojena s vyhlášením výsledkù ankety a koncertem. Fanoušci mohou už od zítřka 7. září 2011 od 9. hodiny ranní odpovídat na jednoduchou otázku. Ti nejrychlejší se správnou odpovìdí získají také vstup s konzumací na akci ZDARMA.

Hudebních festivalových cen se již tradičnì zúčastní 20 velkých open air hudebních festivalù. Hlasování probíhalo přímo na jednotlivých akcích, pro nejoblíbenìjší festival roku mohli diváci či návštìvníci hlasovat novì také formou SMS zpráv, kde uvedli jméno festivalu.

Jak hlasování na festivalech probíhalo?

Tým pořadatelské agentury oslovil od začátku června 2011 na každé akci 200 rùzných respondentù. Pomocí jednoduchých dotazníkù diváci hlasovali o oblíbenosti kapel a jednotlivých interpretù. Seznam nominovaných kapel byl vytřídìn podle četnosti koncertù kapel v letní sezonì. Nominované kapely musely splňovat požadavek, a to zahrát nejménì tři koncerty bìhem léta 2011.

Po skončení prázdninové sezony se vyplnìné dotazníky za účasti notáře vyhodnotily a vzešlo tak pìt nominovaných v kategoriích: Interpreti, Kapely dle žánrù, Festival roku a Absolutní vítìz roku.


Ceny se udìlují v následujících žánrech:
POP & ROCK, PUNK
HIP – HOP, DANCE
REGGAE & SKA
METAL, HARD ROCK

Vítìzné kategorie:
KAPELA
INTERPRET (zpìvák a zpìvačka)
FESTIVAL ROKU
ABSOLUTNÍ VÍTÌZ (nejpopulárnìjší interpret u návštìvníkù festivalù)
INTERNET

Cena divákù, kterou získá jeden z návštìvníkù festivalu.

Seznam partnerských hudebních festivalù:
Basinfirefest
Noc plná hvìzd
Benátská noc
Open Air Musicfest Přeštìnice
Colours of Ostrava
Open Air Panenský Týnec
Hip Hop Jam
Open Air Trutnov
Hip Hop Kemp
Mácháč
JamRock
Rock for Church(ill)
Let it Roll
Rock for People
Masters of Rock
Sázavafest
Metalfest
Trnkobraní
Mighty Sounds
Votvírák

Podmínky nominací interpretù:
Český hudební interpret, který se představí na minimálnì jednom českém hudebním festivalu.

www.festivaloveceny.cz
https://www.facebook.com/festivaloveceny

Zdroj: Agentura PromoProdukce a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET