Hudba švajčiarskeho hodinára s Ensemble Ricercata!

Súbor Ensemble Ricercata pokračuje v jesennom cykle komorných koncertov, pre ktorý si zvolil dramaturgiu z diel prvej polovice 20. storočia. Koncert nazvaný CHANSONS MADÉCASSES (Madagaskarské piesne) prinesie hudbu Mauricea Ravela.

Podujatie sa uskutoční 25. 9. 2018 o 19.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana (Zochova 1, Bratislava). Účinkovať bude Helga Varga Bach (soprán), David Danel (husle), Veronika Vitázková (flauta), Balázs Adorján (violončelo), Tomáš Boroš (klavír), Ivan Šiller (klavír a umelecké vedenie).

„Ravel je ako švajčiarsky hodinár. V jeho skladbách má každá súčiastka svoje miesto a pracuje správne,“ vyhlásil o skladateľovi Igor Stravinskij.

Komorné vokálne diela tvoria dôležitú súčasť Ravelovej tvorby. Piesňový cyklus Chansons madécasses (Madagaskarské piesne) vznikol na objednávku americkej mecenášky umenia Elizabeth Sprague Coolidge. Každá pieseň má iný charakter, nesie rozličný emocionálny náboj, čomu je prispôsobená aj práca s hlasom a ostatnými nástrojmi. „Je to určitý druh kvarteta, v ktorom spevácky part hrá úlohu vedúceho nástroja,“ hovorí Ravel, „vládne [tu] jednoduchosť a taktiež nezávislosť hlasov.“

Okrem vyššie spomínaného piesňového cyklu na koncerte zaznejú aj ďalšie diela od Mauricea Ravela: Sonatína, Sonáta pre husle a violončelo, či Ma mère l’Oye (Moja matka hus) pre štvorručný klavír a cyklus klavírnych skladieb Gaspard de la Nuit (Gašpar noci).

Klavirista Ivan Šiller sa s Ravelovou tvorbou po prvýkrát stretol už počas štúdia na základnej umeleckej škole: „K Sonatíne mám veľmi osobný vzťah. Nehral som ju viac ako 20 rokov, no už dlhšie som sa k nej chcel vrátiť a zorganizovať ravelovský portrét. Duo pre husle a violončelo a Chansons madécasses považujem za Ravelove najlepšie komorné diela.“

Radi Vás stretneme na našej udalosti na Facebooku, na ktorej nájdete ďalšie informácie o podujatí. Vstupenky na podujatie budú dostupné na mieste konania hodnu pred koncertom.

Hudbu z koncertu CHANSONS MADÉCASSES spolu s jej slovnou reflexiou si môžete vypočuť 6. 10. 2018 vo vysielaní Rádia Devín.

Záverečný koncert série tohtoročných koncertov Ensemble Ricercata s názvom Cantéyodjayâ sa uskutoční 19. 12. 2018 o 19.00. Program: Alban Berg, Arnold Schönberg, Peter Ablinger, Leoš Janáček, Pierre Boulez, Olivier Messiaen.

Hlavný organizátor: InMusic, o. z. www.in-music.sk

Zdroj: TS
Foto: Martina Zuzana Simkovicova